Ramingen voor eurozone, ECB en rente gewijzigd

door: Nick Kounis

Onze voorspellingen voor de economische ontwikkeling van de eurozone, het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en de rente hebben we op een aantal punten gewijzigd. Dit houdt verband met de recente en nog altijd voortdurende zwakte van de macrocijfers voor de eurozone en de wereldeconomie. Deze cijfers duiden erop dat de economische groei langer zwakker blijft. Onze raming van de bbp-groei voor 2019 hebben we verlaagd van 1,1% naar 0,8%, waarmee we nu nog verder onder de consensusverwachting (1,4% volgens onderzoek van Bloomberg) zitten. Onze nieuwe groeiraming is minder dan de helft van de huidige ECB-prognose. Op basis van de zwakkere groeivooruitzichten denken we nu dat de ECB haar beleidsrentes tot december 2020 ongewijzigd laat (eerder gingen we nog uit van een eerste renteverhoging in maart 2020). Doordat de verwachtingen ten aanzien van het ECB-rentebeleid en de macro-economische ontwikkelingen opnieuw worden ingeprijsd, daalt in de komende maanden de rente op Duitse staatsobligaties (Bunds) vermoedelijk tot ongeveer nul en vlakken de rentecurves verder af. Hieronder lichten we de wijzigingen nader toe.

Economie eurozone: benedentrendmatige groei houdt aan in eerste halfjaar – Het economisch momentum is begin dit jaar verder afgezwakt, terwijl voorlopende indicatoren nog niet duiden op een omslag. De wereldhandel en -productie blijven vermoedelijk zwak, omdat de verkrapping van de financiële condities die vorig jaar zichtbaar werd, voorlopig nog niet is uitgewerkt. In de eurozone remt bovendien de zwakke uitvoer de groei van de investeringen in vaste activa. De economie van de eurozone zal in de eerste helft van dit jaar vermoedelijk dan ook in een benedentrendmatig tempo groeien, waarna de groei in het tweede halfjaar aantrekt naar het trendmatige niveau. Deze verwachting is gebaseerd op enerzijds de relatieve veerkracht van de binnenlandse vraag in de eurozone en anderzijds de verbetering van de wereldeconomie. Factoren die de binnenlandse vraag kunnen ondersteunen, zijn de ruime financiële condities, de lagere totale inflatie en beperkte begrotingsstimulansen. De wereldeconomie kan een steun in de rug krijgen van de beleidsverschuiving van centrale banken, die de financiële condities niet verder verkrappen. Centrale banken hebben echter het gaspedaal nog niet ingetrapt; een sterk herstel van de wereldwijde groei zit er volgens ons daarom niet in (zie ook onze Macro Weekly – Doen beleidsmakers voldoende?).

Visie ECB: rente blijft langer laag, nieuw (T)LTRO-programma ligt in het verschiet – We denken dat de ECB tot eind volgend jaar pas op de plaats maakt. Een eerste verhoging met 10 bp verwachten we nu pas in december 2020. Eerder gingen we nog uit van twee rentestappen van 10 bp in 2020, namelijk in maart en september. Verder denken we dat de ECB een nieuw programma voor (gerichte) langerlopende herfinancieringstransacties ((Targeted) Longer-Term Refinancing Operations – (T)LTRO) lanceert (eerder namen we aan dat het bestaande programma zou worden verlengd). We verwachten dat de ECB op de bestuursvergadering in juni haar beleidsindicatie (dit jaar geen renteverhogingen) wijzigt en een nieuw (T)LTRO-programma aankondigt. Onze verlaagde prognose houdt in dat de economische groei vier kwartalen op rij ruim onder het trendmatige niveau blijft. Als gevolg hiervan zal de onderliggende inflatiedruk nog langzamer toenemen.

Rente eurozone: rente op Bunds gaat naar nulpunt – Onze nieuwe voorspellingen houden in dat de macro-economische vooruitzichten verder worden verlaagd en dat de verwachtingen ten aanzien van het ECB-beleid opnieuw worden ingeprijsd. Hierdoor zullen de rentes op obligaties van eurokernlanden vermoedelijk verder dalen. Het zwaartepunt zal hierbij in het vijf- en tienjaarssegment liggen Zo verwachten we nu dat de rente op tienjarige Bunds in het eerste en tweede kwartaal 0% is (was 0,15%). Omdat het korte stuk van de rentecurve stabieler blijft, zullen in de komende drie tot zes maanden de verschillen tussen enerzijds het tweejaarssegment en anderzijds het vijf- en tienjaarssegment voor staatsobligaties van eurokernlanden kleiner worden. In het tweede halfjaar, wanneer de economie wat aan vaart wint, wordt dit voor een deel weer ongedaan gemaakt. Onze prognose voor de tienjaarsrente op Bunds eind dit jaar is nu 0,2% (was 0,5%). Gezien bovenstaande wijzigingen gaan we onze ramingen van de landenspreads ook aanpassen. De nieuwe spreads publiceren we in onze Global Daily Insight van 14 februari (alleen in het Engels). Tot slot hebben we, op grond van de zwakkere macrocijfers en de langer ongewijzigde ECB-beleidsrentes, onze eindejaarsprognose voor EUR/USD verlaagd van 1,25 naar 1,16. (Nick Kounis)