Headlines | Toekomstvisie voor logistieke sector

door: Bart Banning

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Foto: Shutterstock

Headline:
De Nederlandse logistiek moet competitief, duurzaam en veilig blijven, zo stelt de sector in het gezamenlijke rapport ‘Visie Handel en Logistiek 2040’. Ambities zijn onder meer emissievrij vervoer over korte afstanden en investeren in infrastructuur die de belangrijkste Nederlandse economische centra met elkaar en het buitenland verbindt. De ambities zijn inzet van gesprekken met de overheid over de goederenvervoeragenda, arbeidsmarktbeleid en het Topsectorenbeleid.

Insight:
Nederland staat op logistiek gebied aan de wereldtop. De sector is echter niet onaantastbaar en moet er alles aan doen om concurrerend te blijven. Samenwerking is van groot belang vanwege de cruciale positie van de sector logistiek binnen de keten.

De valkuil is dat er nodeloos veel wordt gepraat, waardoor de aandacht voor het eindresultaat verslapt. Het is weliswaar prachtig dat een brede vertegenwoordiging vanuit wegvervoerders, zeevaart, binnenvaart, expediteurs en de luchtvrachtsector gezamenlijke ambities voor een robuuste logistieke sector weet te formuleren, maar de visie is voorlopig een stip op een verre horizon. Het rapport schetst herkenbare idealen en kansen die alleen door intensieve samenwerking, inzet van technologie en digitalisering realiseerbaar zijn. Het ontbreekt aan concrete maatregelen die hieraan invulling geven.

Bovendien is het jaar 2040 als mikpunt ver weg in een tijd dat veranderingen sneller dan ooit lijken te gaan. Dat maakt het ontwikkelen van een toekomstvisie voor zo’n lange termijn bijzonder uitdagend. Wellicht dat sommige ontwikkelingen veel sneller op ons afkomen dan vooraf gedacht.

Verder is het de vraag hoe de toekomstvisie zich verhoudt tot de strategische agenda van de Topsector Logistiek, die niet tot de ondertekenaars behoort. De Topsector Logistiek volgt met zijn doelstellingen voor 2020, die zijn gericht op een internationale logistieke toppositie, een eigen route.

Desondanks is het te prijzen dat diverse disciplines elkaar weten te vinden om met grote vergezichten te komen waarmee de mogelijke kansen kunnen worden benut. Juist in de sector logistiek is het van groot belang om samen oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken die in de toekomst op tafel komen.

Meer informatie:
• ABN AMRO-publicatie, Zó verbetert Nederland zijn magere positie in de Logistic Performance Index

• Bart Banning, ABN AMRO Sector Banker, bart.banning@nl.abnamro.com