Headlines | Het mkb zoekt compensatie voor kosten klimaatplannen

door: Arnold Mulder

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Headline:
MKB-Nederland vraagt steun aan de overheid voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) onderstreept weliswaar de kabinetsdoelstelling voor een CO₂-neutrale economie, maar voor het klimaatneutraal maken van hun bedrijfsactiviteiten, hebben mkb-ondernemers vaak onvoldoende financiële middelen en kennis tot hun beschikking.

Insight:
Net als veel andere groepen willen mkb’ers in de jacht op klimaatdoelen niet tegen onredelijk hoge kosten aanlopen. Gelukkig hebben vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer en het kabinet tijdens het klimaatdebat afgelopen week benadrukt dat ze scherp in de gaten houden hoe de lasten van het klimaatakkoord worden verdeeld. Het is echter nu nog niet bekend hoeveel CO₂ gereduceerd moet worden, hoeveel dit kost en wie het moet betalen, aangezien de klimaatplannen nog worden doorgerekend. Daarmee is het tegelijk nog onduidelijk hoe de overheid gebruik gaat maken van zijn omvangrijke financiële en fiscale instrumenten waarmee eventuele ongewenste effecten kunnen worden gecompenseerd. Pas na de publicatie van de doorrekeningen op 13 maart kan het kabinet bepalen welke plannen daadwerkelijk worden ingevoerd en hoe negatieve bijeffecten kunnen worden voorkomen. Overigens worden in het klimaatakkoord niet alle mkb’ers verplicht om energieneutraal te worden. Zeker is wel dat een groot aantal van hen in actie moet komen, al is het nu nog onduidelijk om welke bedrijven het precies gaat. Voor nu is het wachten op 13 maart, de dag van publicatie van de doorrekeningen. Deze dag zal niet stilletjes voorbijgaan, want het is dan slechts één week voor de Provinciale Statenverkiezingen en daarmee aanleiding voor extra veel politiek wapengekletter. 

Meer informatie: