Headlines | Groei aantal bedrijven naar hoogtepunt

door: Kasper Buiting

Headline:
Met 191.000 nieuwe bedrijven boekte Nederland in 2018 een recordaantal bedrijfsoprichtingen, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week bekend. De groei van het aantal bedrijven – oprichtingen min opheffingen – was het hoogste sinds 2007. Het aantal bedrijven staat eveneens op een record: ruim 1,75 miljoen. Eenmansbedrijven zijn goed voor 94 procent van alle nieuwkomers en maken nu 80 procent uit van het totaal.

Insight:
De groei van het aantal eenmanszaken past in de brede trend van flexibilisering van de economie. Zo is het aantal flexwerkers de afgelopen vijftien jaar toegenomen van 1,7 miljoen naar ruim 3 miljoen, aldus het CBS. Hiervan zijn 1,1 miljoen zzp’ers, die daarmee ook de grote meerderheid van de eenmansbedrijven vormen. Zzp’ers en andere aanbieders van flexwerk verschaffen het Nederlandse bedrijfsleven de benodigde flexibiliteit in een economische omgeving die steeds meer aanpassingsvermogen vraagt.
Toch is flexwerk nog steeds minder populair dan het vaste contract, ook bij jongeren, zo ontdekte het Verwey-Jonker Instituut niet zo lang geleden. Zzp’ers vormen daarop de uitzondering; die zijn positiever dan andere flexwerkers over de vorm waarin zij hun arbeid gegoten hebben, zo onderzocht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
De groei van het aantal zzp’ers lijkt volgens het SCP overeen te komen met de veranderende voorkeuren van werkenden. Dit in tegenstelling tot de groei van het aantal flexkrachten.
Het zzp-schap lijkt dus het antwoord van de werkende op de flexibiliseringsbehoefte van het bedrijfsleven. De economische hoogconjunctuur zit in die zin ook mee. Op een gespannen arbeidsmarkt heeft de aanbieder van arbeid een sterke positie, of die arbeid nu komt in de vorm van vast, flex of van een ondernemende zzp’er.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Foto: Shutterstock

Meer informatie:
• ABN AMRO-publicatie De ‘derde weg’ voor ZZP’ers: lessen uit de Verenigde Staten
• Kasper Buiting, ABN AMRO sectoreconoom, kasper.buiting@nl.abnamro.com