Headlines | Verduurzaming landbouw in opkomst

door: Nadia Menkveld

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Foto: Shutterstock

Headline:
Het landbouwareaal waar biologische landbouw op wordt bedreven was nog nooit zo hoog. Bijna 3 procent van het areaal in Europa is omgeschakeld of in omschakeling naar biologisch. Dit blijkt uit cijfers over de staat van de Europese biologische landbouw, uitgebracht door FiBL, het internationale onderzoeksbureau voor biologische landbouw. In tien landen ligt het biologische areaal boven de 10 procent. In Nederland is 3 procent van de landbouwgrond biologisch of in omschakeling. Wanneer in plaats van ‘biologisch’ naar de mate van ‘duurzaamheid’ wordt gekeken, is niet zomaar gezegd dat Nederland achterloopt.

Insight:
Duurzame landbouw hoeft niet per se biologisch te zijn. Zo kan een tomaat uit een aardwarmtekas heel duurzaam zijn vanwege een relatief lage milieubelasting, maar toch niet het predicaat biologisch dragen. Een manier om de maatschappelijke impact van producten te meten, is met behulp van Life Cycle Assessment berekeningen (LCA). Dit is een wetenschappelijke methode om de milieubelasting van een product of dienst te objectiveren.

Het is momenteel de uitdaging om met een Europese standaard voor LCA te komen. De Wageningen Universiteit trekt hierin de kar. Deze standaard kan gebruikt worden om een eerlijk beeld te schetsen van de Nederlandse landbouw en waar deze staat ten opzichte van andere landen. Pas wanneer dergelijke berekeningen beschikbaar zijn, kan een antwoord worden gegeven op de vraag of Nederland achterloopt als het gaat om duurzame landbouw.

Meer informatie:
• ABN AMRO-publicatie, Verduurzamen van de land- en tuinbouw via de koninklijke route

• Nadia Menkveld, ABN AMRO Sectoreconoom, nadia.menkveld@nl.abnamro.com