Headlines | ASML-ingenieurs gaan het techniekonderwijs helpen

door: David Kemps

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Foto: Shutterstock

Headline:
ASML wil honderden ingenieurs beschikbaar stellen om daarmee het tekort aan docenten in het technisch onderwijs aan te pakken. Het gaat volgens topman Peter Wennink om alle techniekonderwijsniveaus en hij verwacht er wel vijfhonderd te kunnen uitlenen, zo zegt hij in een interview met InnovationOrigins.nl. Om deze zij-instroom structureel goed te regelen, wil Wennink dat er een WBTO (Wet Bevordering Technologie Onderwijs) komt, vergelijkbaar met de WBSO (Wet Bevordering Speurwerk & Onderzoek). Met de WBSO vergoedt de overheid een deel van de (loon)kosten en uitgaven van R&D-projecten. Een bedrijf draagt dan minder loonheffingen af.

Insight:
Het toenemende tekort aan leraren is een belangrijke belemmering voor groei in de Brainport-regio. Het is daarom geen verrassing dat juist ASML het voortouw neemt. De onderneming heeft een ambitieus groeiplan. Wij verwachten dat veel grote toeleveranciers van ASML zoals VDL, NTS, KMWE, VHE en AAE het voorbeeld van hun grote opdrachtgever zullen volgen.
In onze publicatie van 14 december waarschuwen we al dat ondernemers ingrijpende maatregelen moeten treffen om het chronische gebrek aan technisch personeel aan te pakken. De basis is het onderwijs.
Onderzoek van het Expertisecentrum Hybride Docent, gefinancierd door het ministerie van OC&W, laat zien dat werknemers het combineren van een (technische) baan en docentschap als aantrekkelijk ervaren.
Naast ASML hebben bijvoorbeeld Shell en Defensie een actief beleid om personeel te stimuleren om vakdocent te worden. Vroeger waren deze initiatieven vaak bedoeld om boventallig personeel een zachte landing te geven bij een nieuwe werkgever. Maar tegenwoordig zien steeds meer mensen de hybride docent als een aantrekkelijke jobcombinatie: afwisselend en zingevend.
De regels zijn helder: wie maximaal vier uur in de week lesgeeft, heeft geen onderwijsbevoegdheid nodig. Wie meer uren per week les wil geven, moet binnen twee jaar een bevoegdheid halen.

Meer informatie:
• ABN AMRO-publicatie De leraar van de toekomst komt uit het bedrijfsleven!
• ABN AMRO-publicatie Generatie Z op de fabrieksvloer: hoe te vinden en te binden?
• David Kemps, ABN AMRO sector banker, david.kemps@nl.abnamro.com