FX Weekly – Nieuwe valutaramingen

door: Georgette Boele

In deze publicatie: Euroramingen naar beneden bijgesteld. Minder dollarzwakte in 2019. Minder verkrappingsgezinde centrale banken beperken opwaarts potentieel van valuta’s. Behoudend beleggerssentiment en minder positief over grondstoffen.

190220-FX-Weekly.pdf (53 KB)
Download

Euroramingen naar beneden bijgesteld

In de afgelopen week hebben wij onze valutaramingen aangepast. Ten eerste hebben we de euroramingen naar beneden bijgesteld. Onze economische-groeiramingen voor de eurozone zijn verlaagd. Dit betekent dat we veel minder economische groei verwachten dan de consensus onder andere economen. Ook hebben we onze projectie van de rente van Duitse staatsobligaties naar beneden bijgesteld en verwachten we nu dat de ECB pas in december 2020 over zal gaan tot het verhogen van de beleidsrente. Eerder gingen we uit van een renteverhoging in maart 2020. Deze visie is ‘verruimingsgezinder’ dan wat de financiële markten nu inprijzen. Daarom hebben wij onze ramingen voor de euro verlaagd ten opzichte van de Amerikaanse dollar, Japanse yen, Zwitserse frank, Nieuw-Zeelandse dollar, Canadese dollar en het Britse pond (beperkt). We denken echter dat de zwakte beperkt zal blijven omdat teleurstellende macro-economische cijfers grotendeels al in de koers van de euro zitten verdisconteerd.

Minder dollarzwakte in 2019

Onze VS-econoom verwacht dat de Fed in 2019 de overtollige reserves nog verder zal verlagen. Dit geeft steun aan de dollar. De Fed heeft echter duidelijk aangegeven hoeveel ze deze reserves zal verlagen. Als gevolg van deze duidelijke uitspraak denken we dat het opwaartse effect op de dollar dit jaar minder zal zijn. Daar komt bij dat we verwachten dat de macro-economische cijfers in de VS wat tegen zullen vallen. Als gevolg van deze ontwikkelingen verwachten we per saldo minder dollarzwakte dan we in onze voorspellingen hadden. De dollar zal minder hard dalen ten opzichte van de Japanse yen, het Britse pond, Australische dollar, Nieuw-Zeelandse dollar, Canadese dollar en Braziliaanse real.

Minder verkrappingsgezinde centrale banken beperken opwaarts potentieel van valuta’s

Op dit moment lijken beleggers van mening te zijn dat andere centrale banken de rente helemaal niet meer zullen verhogen. Wij delen deze mening niet. We denken dat het een uitstel van het verkrappen van monetair beleid is, maar geen afstel. We zijn van mening dat de centrale banken in de eurozone (ECB), Australië (RBA) en Nieuw Zeeland (RBNZ) uiteindelijk over zullen gaan tot het verhogen van de beleidsrente. Daarnaast denken we dat de centrale banken van het VK (BoE), Noorwegen (Norges Bank), Zweden (Riksbank) en Canada (BoC) zullen doorgaan met het verhogen van de beleidsrente. Echter de mate waarin zal waarschijnlijk minder zijn. Daarom denken we dat deze valuta’s nog steeds zullen stijgen ten opzichte van de dollar maar minder hard dan we eerder hadden aangenomen.

Behoudend beleggerssentiment en minder positief over grondstoffen

Wij waren van mening dan het beleggerssentiment positief zou worden en dat dit een flinke steun in de rug zou geven van risicovolle valuta’s. We denken nu dat beleggers meer behoudend zullen zijn, vanwege de onzekerheid over brexit, de wereldhandel en de wereldeconomie. We denken ook dat de stijging van grondstofprijzen beperkt zal zijn. Hierdoor zullen beleggers minder snel in risicovolle valuta’s beleggen of minder grote posities aanhouden. Daarom zijn onze voorspellingen voor de Canadese dollar, Australische dollar, Nieuw-Zeelandse dollar, Noorse kroon, Zweedse kroon en valuta’s van opkomende markten nu minder positief.