FX Weekly – Nieuwe ramingen EUR/USD

door: Georgette Boele

In deze publicatie:  Verlaging economische ramingen en latere renteverhoging door ECB leiden tot neerwaartse bijstelling van EUR/USD. Op korte termijn nog wat zwakte EUR/USD, maar in beperkte mate. Nieuwe raming EUR/USD eind 2019 1,16 (was 1,25).  Nieuwe raming EUR/USD eind 2020 1,25 (was 1,30).

190215-FX-Weekly.pdf (49 KB)
Download

Nieuwe economische ramingen en latere renteverhoging door ECB leiden tot bijstelling van EUR/USD naar beneden

Eerder deze week hebben wij onze economische groeiramingen naar beneden bijgesteld. Het betekent dat we veel minder economische groei verwachten dan de consensus van andere economen. Ook hebben we onze projectie van de rente van Duitse staatsobligaties naar beneden bijgesteld en verwachten we nu dat de ECB pas in december 2020 over zal gaan tot het verhogen van de beleidsrente. Eerder gingen we uit van een renteverhoging in maart 2020. Deze visie is ‘verruimingsgezinder’ dan wat de financiële markten nu inprijzen. Daarom hebben wij onze ramingen van EUR/USD ook verlaagd. We denken nu dat de stijging van EUR/USD later zal komen dan we tot voor kort verwachtten.

Op korte termijn nog wat zwakte EUR/USD …

Op korte termijn zou EUR/USD  nog iets in waarde kunnen dalen, maar we denken dat de zwakte beperkt zal blijven. De volgende overwegingen liggen hieraan ten grondslag. Ten eerste zullen zwakker dan verwachte macro-economische cijfers voor de eurozone de euro iets doen verzwakken, maar de invloed hiervan zal beperkt zijn omdat dit grotendeels al in de koers van de euro zit verdisconteerd.

… maar de mate waarin is beperkt

Ten tweede verwacht onze VS-econoom dat de Fed in 2019 de overtollige reserves nog verder zal verlagen. Dit geeft steun aan de dollar. De Fed heeft echter duidelijk aangegeven hoeveel ze deze reserves zullen verlagen. Als gevolg van deze duidelijke uitspraak denken we dat het opwaartse effect op de dollar dit jaar minder zal zijn. Daar komt bij dat we verwachten dat de macro-economische cijfers in de VS wat tegen zullen vallen, waardoor beleggers hun verwachtingen over het monetaire beleid van de Fed naar beneden bij zullen stellen. Op dit moment denkt het merendeel van de analisten  dat de kans op een renteverhoging door de Fed groter is dan op een verlaging. Wij denken dat deze kansen gelijk zijn. Als de analisten hun verwachtingen richting onze visie aanpassen zal de dollar hier hinder van onder vinden.

Ten derde denken we nu dat in de komende maanden het beleggerssentiment minder positief zal zijn dan we eerder dachten. Als gevolg hiervan zullen beleggers voorzichtig zijn met het openen en aanhouden van posities die risicovoller zijn. De dollar krijgt dan wat steun omdat hij gezien wordt als safe-haven. Beleggers houden op dit moment al posities aan die profiteren van een hogere dollar en een lagere euro. We verwachten dat deze posities niet substantieel verder uitgebreid worden.