Visie op eurozone 2019 – Door trage groei bevindt ECB zich op dun ijs

door: Aline Schuiling

  • We verwachten dat de economie van de eurozone in 2019 slechts licht groeit en achterblijft bij de consensusramingen
  • De uitvoer blijft zwak, omdat de wereldeconomie door de verkrappende financiële condities vaart heeft verloren, terwijl de Amerikaanse economie gaat afkoelen wanneer in de loop van 2019 het effect van de begrotingsstimulansen afzwakt
  • De groei van de investeringen in vaste activa nemen in lijn met de uitvoer af, maar dankzij de afzwakkende inflatie, budgettaire stimulering en lage rente neemt de groei van de particuliere consumptie vermoedelijk wat toe
  • De onbenutte capaciteit op de arbeidsmarkt is nog steeds aanzienlijk en de loongroei en de kerninflatie blijven nog langere tijd gematigd
  • De politieke risico’s blijven hoog. In de meeste eurolanden is het politieke landschap gefragmenteerd, waardoor minderheids-, demissionaire of wankele coalitieregeringen het land besturen. Dit belemmert de besluitvorming en economische hervormingen
  • De ECB heeft haar aankoopprogramma beëindigd, maar laat de rente naar verwachting heel 2019 ongewijzigd
  • De eerste renteverhoging door de ECB verwachten we in maart 2020, al zal dit eerder later dan vroeger gebeuren
  • De obligatierentes blijven in de komende maanden waarschijnlijk laag door beleidsverschuivingen in verruimende richting, maar lopen tegen het einde van het jaar mogelijk licht op wanneer de markten op renteverhogingen door de ECB anticiperen
190129-Eurozone-Outlook-2019-NED.pdf (159 KB)
Download