From good to great 2.0

door: Bart Banning

circulaire economie. De logistieke sector is op alle fronten direct verbonden met deze vraagstukken. Er wordt dus een fors beroep gedaan op onze innovatiekracht. Een uitstekende fysieke infrastructuur van zee- en luchthavens, en onze achterlandverbindingen via water, weg en spoor is niet langer voldoende. De huidige tijd vraagt om andere oplossingen, een vernieuwende aanpak. En geeft ons een prachtige kans dat op logistieke knooppunten te doen waar juist oude en nieuwe economie elkaar treffen. Havens bijvoorbeeld!
De start is al gemaakt. De ambities zijn uitgesproken om slimme havens te bouwen. Diverse initiatieven zijn genomen om dat mogelijk te maken, onder meer door ruimte te geven aan samenwerking met start ups. Voor de rol van koploper is een versnelling noodzakelijk.

Hoe worden we snel slimmer? Door samen te werken dus! Klinkt als de bekende open deur, maar in de context van deze column vanuit een nieuw perspectief. Het zijn steeds vaker bedrijven buiten uw eigen sector waar de nieuwe economie gemaakt wordt. De potentie voor logistiek is groot door de kansen te benutten die juist door hen geboden wordt. Dit wordt onderstreept door de resultaten van een recent rapport van ABN AMRO “innovatie in logistiek, van kans naar realiteit”. Blockchain en Business Intelligence scoorden het hoogst op gebied van impact en kans. Integratie met de nieuwe economie is nodig en vraagt om een open innovatie cultuur. Niet makkelijk, maar wel noodzakelijk en ook leuk om mee bezig te zijn.
Bedrijven die de deur voor de nieuwe economie wijd open zetten zullen slimmer worden en zijn toekomstgericht. Gelukkig is de innovatie-TGV net gestart. U kunt nog instappen, maar doe het snel.

dit is een door mij geschreven column uit het in December gepubliceerde boek “Seamless Logistics” namens Nanne Onland en Adjiedj Bakas