2019: het jaar van gezonde groei?

door: Madeline Buijs

Onlangs publiceerden wij onze groeivoorspellingen voor de bouwsector voor 2019. Onze verwachting is dat de sector dit jaar met 4% groeit. Dat deze groei mede door de economische vertraging lager uitvalt dan de circa 7,5% van 2018, is minder van belang dan de manier waarop deze toch respectabele groei tot stand komt. Dat kan op verschillende manieren.

Het is denkbaar dat de groei in 2019 net zo ‘rommelig’ wordt behaald als vorig jaar. Dat betekent een nieuw jaar waarin de bouwkosten verder stijgen en de marges van bouwers onder druk blijven. Een jaar waarin opnieuw onenigheid ontstaat over wie die hogere kosten moet betalen, projecten plotseling stilvallen en nog meer bouwbedrijven in moeilijkheden raken. En waarbij het uitvoeren van de wel ‘rendabele’ projecten toch wordt geremd, omdat vakbekwaam personeel niet aan te slepen is. Uiteindelijk zal dit alles tot gevolg hebben dat ook komend jaar nog steeds niet voldoende gebouwd wordt om aan de vraag te voldoen.

Maar het kan anders. 2019 kan ook het jaar worden waarin industrialisering van de bouw echt doorzet. Steeds meer onderdelen van woningen en andere gebouwen – zoals muren, dakdelen en badkamers – worden in fabrieken gebouwd. Deze industriële standaardisatie zorgt ervoor dat de bouw efficiënter kan produceren; het aantal fouten daalt en de kosten zijn beter onder controle te houden. Tegelijk is er minder arbeid nodig, waardoor het effect van het personeelstekort kleiner is. Uiteindelijk gaat het bouwtempo omhoog en kan veel beter aan de vraag worden voldaan.

Ik denk dat industrialisering spoedig gemeengoed gaat worden in de bouw. De nood is hoog en steeds meer topmannen van de grote bouwbedrijven zien in industrialisering de oplossing voor de huidige problemen. En zij zijn degenen die de industrialisering in de sector kunnen opschalen. Maar gaat deze ontwikkeling al dit jaar de overhand krijgen? Ik hoop het, want 2018 heeft laten zien dat er een structurele verandering in de bouw nodig is. Industrialisering kan die verandering zijn.

Deze column verscheen eerder in Cobouw op 14 januari 2019