Zorgen voor verbinding tussen mens en dier past bij ons

door: Pierre Berntsen , Jan de Ruyter

‘Zoals de ouders zongen piepen de jongen’, gaat niet helemaal op voor Herbert en Jos Bom. Terwijl hun ouders Anjo en Janneke iedere morgen vroeg in de melkstal staan hebben zij een heel ander dagprogramma. Technische perfectie, omgang met personeel, zorg voor dier en mens staan op hun dagelijkse agenda.

Met allebei een HAS diploma op zak zijn Herbert (30) en Jos (22) klaargestoomd voor de toekomst. Met hart en ziel volgen ze hun ouders op, die in 2013 nog 150 koeien molken, maar inmiddels zijn uitgegroeid naar 300 dieren. In de vijf jaar oude stal van maatschap Bom-Wessels staan de volwassen dieren, op de tweede locatie in Nieuw-Weerdinge staat het jongvee. “Onze ouders hebben ons altijd gestimuleerd om te studeren, maar ook om invulling te geven aan het ondernemerschap”, vertelt Herbert. “Zij vormen nog steeds de basis van de boerderij en doen niets liever.”

Evenwicht

Sectorspecialist melkveehouderij Harm Folkers volgt de broers op de voet. Het bedrijf is jarenlang gestaag doorgegroeid, maar de laatste jaren is de veestapel verdubbeld. Na de bouw van de stal, in 2013 voor 240 koeien, is eind 2016 een locatie bijgekocht, mede om veilig te stellen dat de stal tot de laatste plaats gevuld mag blijven. Deze verandering heeft grote impact gehad op de bedrijfsvoering.

“Schaalvergroting is niet ons doel, toekomstbestendigheid wel”, vindt Herbert. “Bij de uitbreiding zijn we heel planmatig te werk gegaan. Zo zijn we van twee naar drie keer melken gegaan en hebben personeel aangenomen. Die aanpassingen vormen een grote uitdaging, want je bent niet meer alleen en je moet leren om met mensen samen te werken.”
De dagelijkse taak van de broers bestaat vooral uit organiseren en processen aansturen. Bewust kozen zij ervoor om handmatig te blijven melken in plaats van een melkrobot, om zoveel mogelijk contact te houden met de dieren.

“Waar liggen jullie kansen voor de toekomst” wil Folkers weten. Jos, die buiten het eigen bedrijf een baan heeft als adviseursvoor een leverancier van voerrobots, heeft zich gespecialiseerd in voerbestanddelen en nutriënten. “De basis ligt in het verder verbeteren van goede voeding voor onze dieren. Door ze een uitgebalanceerd rantsoen aan te bieden, aangevuld met voldoende rust en regelmaat, proberen we de melkproductie te verhogen.”

“Bedreigingen zien we ook, reageert Herbert: “Die liggen vooral in het in evenwicht houden van ons bedrijf, dus het aantal melkkoeien in verhouding tot jongvee en de hoeveelheid grond. Door de aankoop van de andere locatie, samenwerking met twee akkerbouwers en mogelijk in de toekomst zelf eiwitgewassen telen zoeken wij naar een betere balans tussen productie en grond. Maar er is ook nog wel onzekerheid over de mestwetgeving. De spelregels veranderen steeds.”
Toch is hij niet pessimistisch ingesteld. Veranderende regelgeving geven hem weer speelruimte om verbeteringen aan te brengen. “Beperkingen zetten je weer op scherp en dat is weer leuk.”

Zorgboerderij

Herbert, die zelf met enige regelmaat voor de klas staat, is getrouwd met onderwijzeres Laura. In de naastgelegen woning is zij gestart met een zorgtak, in samenwerking met het speciaal onderwijs. In totaal biedt zij aan 23 cliënten dagbesteding aan, verdeeld over de week. Drie tot vier kinderen krijgen er dagelijks les. Hun leeftijd varieert van vier tot veertien jaar. De aanwezigheid van de kinderen voelt goed, vinden de broers. “We zien welk effect de dieren en de vaste structuur op de kinderen hebben. Mensen betrekken bij ons bedrijf en maatschappelijk betrokken zijn past bij ons.

“Jullie stellen je open voor anderen, maar wie geeft jullie feedback”, vraagt Folkers. “We hebben elkaar”, vindt Jos, maar ook onze collega’s binnen studiegroepen. Plannen zijn er genoeg voor de toekomst. De stap naar een groot bedrijf is inmiddels gemaakt. “We onderzoeken ook andere activiteiten, zoals opschuiven in een duurzame zuivelketen, door zelf melk te verwerken. En we hopen met opwekken van onze eigen energie van zonnepanelen in de toekomst onze footprint te verkleinen.

Feiten

  • Ondernemers: Maatschap Bom-Wessels
  • Locatie: Emmer Compascuum
  • Sector: Melkveehouderij
  • Specialisatie: Zorgboerderij
  • Sectorspecialist melkveehouderij: Harm Folkers

 

Dit ondernemersverhaal is onderdeel van de serie rondom het thema Next Generation Farming. Hierin spreken ondernemers samen met de sectorspecialist van ABN AMRO over de toekomstbestendigheid van hun sector en hun bedrijf. Denk aan onderwerpen als verduurzaming, ruimte om te ondernemen, de volgende generatie en nieuwe verdienmodellen. Kijk voor meer informatie: Next Generation Farming