Visie op rente en euro – Rentes nog langer laag

door: Nico Klene

Rentevisie aangepast

  • Eerste renteverhoging ECB pas in 2020
  • Lange rente in 2019 amper verder omhoog
  • Euro wordt in 2019 sterker
2018-12-visie.pdf (83 KB)
Download

ECB verhoogt rente mogelijk pas in maart 2020

We hebben onze verwachting voor de eerste renteverhoging door de ECB naar achteren geschoven: van december 2019 naar maart 2020.

Eerder hadden we al uitgelegd dat volgens ons de groeivertraging in de eurozone zich wat ‘breder’ voltrekt en langer aanhoudt dan de ECB lijkt te verwachten. Weliswaar werd de economische groei in het derde kwartaal gedrukt door tijdelijke ontwikkelingen in de auto-industrie, maar volgens ons is dat niet het enige. Bovendien meenden wij dat de arbeidsmarkt in de eurozone wat minder gespannen is dan de ECB zegt en dat de kerninflatie vermoedelijk dan ook lager zal uitvallen dan de ramingen van de ECB.

Daar komt nu bij dat wij onlangs onze ramingen voor de economische groei van de eurozone hebben verlaagd. Dat heeft te maken met het volgende. De meest recente economische cijfers vielen opnieuw tegen, terwijl bovendien de vooruitzichten voor de uitvoer van de eurozone wat minder gunstig zijn geworden door de tragere groei in de opkomende economieën. Verder verwachten wij dat de groei in de VS gaat verzwakken – met name in de tweede helft van 2019. De door ons verwachte zwakkere groei van de eurozone-uitvoer zal vervolgens de investeringen raken. We denken daarom dat (ook) de ECB haar groeiramingen zal verlagen.

Voor de beëindiging van de obligatieaankopen door de ECB zal de gewijzigde visie niets uitmaken; aan die aankopen komt eind dit jaar een eind. Maar voor de rente gaat het wel wat betekenen. ECB-president Mario Draghi heeft gezegd dat de rente minstens tot en met de zomer van 2019 gelijk zal blijven. Het lijkt ons echter waarschijnlijk dat Draghi in de eerste helft van volgend jaar zal laten doorschemeren dat de rente in 2019 nog ongewijzigd zal blijven.

Gevolg zal zijn dat de Euriborrentes heel 2019 in de buurt van hun huidige niveau blijven liggen.

Lange rente blijft langer laag – ramingen verlaagd

De lange rente in Duitsland en Nederland is in november wat gedaald. Dat kwam onder meer door tegen¬vallende macrocijfers voor de eurozone. Zo werd bekend dat het Duitse bbp in de zomer is gekrompen. Verder zijn de stemmings-indicatoren vorige maand verder gedaald.

Onze ramingen voor de lange rente hebben we eveneens aangepast: we denken nu dat de tienjaarsrente eind 2019 maar weinig hoger zal liggen dan het huidige niveau.

Dat heeft te maken met onze (herziene) verwachtingen voor de ECB-rentes. Die zijn duidelijk lager dan die van de markt. Als de markt (ook) het gevoel gaat krijgen dat de ECB de rente in 2019 waarschijnlijk nog niet gaat verhogen, zal de lange rente vermoedelijk wat omlaag gaan. Pas tegen het einde van 2019, als de renteverhoging door de ECB dichterbij komt, zal de lange rente weer de weg naar boven inslaan.

Euro in de loop van 2019 weer wat sterker

De euro is in november per saldo vrij stabiel geweest ten opzichte van de dollar. Er was niet sprake van een duidelijke richting voor de euro-dollarkoers.

In ons basisscenario zal de euro in 2019 geleidelijk in waarde stijgen. De Amerikaanse Fed zal de rente in 2019 waarschijnlijk nog maar één keer verder verhogen (i.p.v. twee keer, wat wij tot voor kort nog aannamen). De ECB moet echter nog beginnen met renteverhogingen. De markten gaan er dan ook rekening mee houden dat de rente¬verschillen tussen de VS en de eurozone zullen afnemen. De euro zal dan sterker worden.