Op weg naar het beste beton

door: Petran van Heel

We hebben nogal een ambitie, ook jij. Want wereldwijd is er de ambitie om in 2030 bijna de helft, 49% om precies te zijn, minder CO2  uit te stoten dan in 1990. Elk land gaat maatregelen nemen om dit doel te behalen. In Nederland ligt inmiddels het Klimaatakkoord op tafel. Daaruit voortvloeiend hebben ook alle samenwerkende partners in de betonketen het Betonakkoord opgesteld. Een akkoord dat volgens premier Rutte ‘een voorbeeld is voor andere sectoren’. We mogen dan ook zeker trots zijn als sector dat we deze eerste papieren stap in het beton samen gezet hebben. Op weg naar volgende concrete stappen. Belangrijk én noodzakelijk want beton is het meest toegepaste materiaal in de bouw én tegelijkertijd één van de bouwmaterialen die het meeste CO2  genereert bij productie.  En van CO2 willen we juist minder.

Grote ambitie

De belangrijkste afspraken in het Betonakkoord zijn samenwerking en transparantie in de keten. Daarbij het laten groeien van de vraag naar ‘groen beton’ door duurzaamheidscriteria op te nemen in aanbestedingen.  Werken aan  innovaties voor 100% hoogwaardig hergebruik van betonafval in 2030 en in dat jaar ook een vermindering van minstens 30% CO2‐uitstoot ten opzichte van 1990.

Wereldprimeur

Het publiek ziet beton vooral als een grote grijze massa. Als sector is het daarom des te belangrijker dat we laten zien welke innovaties en ontwikkelingen er nu al zijn. Er zijn voldoende mooie voorbeelden met hoge sterkte beton, fantastische constructies en 3D printen is ‘the next big thing’. Een ander mooi voorbeeld van duurzamer beton is het resultaat van de samenwerking tussen twee circulaire voorlopers New Horizon Urban Mining en De Rutte Groep. Zij creëerden Freement, circulair cement dat wordt verkregen door een innovatieve betonverwerkingsmethode met de ‘smart liberator’. Beter beton, een wereldprimeur!

 Grootste uitdaging

Hoewel de betonsector  niet stilstaat, is de grootste uitdaging waar we met z’n allen nu voor staan, het doorbreken van de circle of blame. Iedereen is bekend met de noodzaak om te verduurzamen, maar tegelijkertijd wijzen partijen vooral naar elkaar als het gaat om het nemen van de eerste stap. Met voldoende ambitie en voorlopers zoals De Rutte Groep kunnen we deze circle doorbreken. Dat moet ook om onze ambitie waar te maken. Als ABN AMRO zetten we ons in om bedrijven, ondernemers en kennis te verbinden, en natuurlijk ook om mee te denken over nieuwe circulaire financieringsmodellen.

Begin bij jezelf

Het zijn echter niet alleen de grote bedrijven die stappen (kunnen) zetten, ook de kleine en middelgrote bedrijven kunnen experimenteren met duurzamere bouwmethodes. Zet het op de agenda, neem je eigen carbon footprint onder de loep en bekijk waar je CO2 kunt reduceren. Alle kleine beetjes helpen voor het goede doel. Niet alleen leer je van je experimenten, het levert bovenal draagvlak op in je eigen organisatie. Dat is wat het verschil gaat maken!

Nederland als proeftuin

Nederland wordt wereldwijd gezien als internationale proeftuin en voorloper op gebied van de circulaire economie. Het feit dat het Betonakkoord op tafel ligt, betekent ook dat de eerste stap naar een circulaire economie, bewustwording, is gezet. De tweede stap is het doorbreken van de circle of blame om van daaruit stappen te zetten en te overtuigen. Dat is hèt moment waar de versnelling in gezet kan worden op weg naar het beste beton.

 

 

Deze column verscheen eerder in de GWW Krant.