Technologische oplossingen voor een betere agrifoodketen

door: Nadia Menkveld

In één van de best bekeken afleveringen van de serie ‘Black Mirror’, geschreven door de Britse technologie journalist Charly Brooker, is te zien hoe robotbijen natuurlijke honingbijen vervangen voor de bestuiving van gewassen. Deze ‘bestuiverdrones’ maken deel uit van het dagelijkse leven. Als op een dag blijkt dat de bijen verkeerd geprogrammeerd zijn, is het te laat. Eén voor één leggen de mensen het af tegen de zwerm dodelijke robotbijen. De afleveringen van Black Mirror spelen in op een breed gedeelde angst: snelle technologische ontwikkelingen die we niet helemaal begrijpen en beheersen.

Tijdens de vakbeurs AgriFoodTech van afgelopen week in Den Bosch moest ik aan deze aflevering denken. Wetenschappers zijn op veel terreinen bezig om met technologie de natuur een handje te helpen, maar nergens zo praktisch als in de agrifoodsector. Zo zijn er drones met slimme camera’s en sensoren die boeren helpen om hun land beter te onderhouden, robotvogels die andere vogels verjagen, en drones die – inderdaad – bloesems bestuiven.

Maar anders dan de onheilspellende ontwikkelingen die Black Mirror ons voorspiegelt, hebben de agrifoodondernemers een veel positiever wereldbeeld. Zij zien technologie als het middel om ons stapje voor stapje naar een duurzamere en gezondere voedselketen te brengen. Een voorbeeld hiervan is de Multi Tool Trac, een elektrische tractor met een reikwijdte van drie meter. Door met satellietnavigatie over vaste sporen te rijden, blijft de schade aan de grond beperkt tot de smalle paadjes. Volgens de mannen achter Multi Tool Trac is dit een duurzame oplossing voor de bewerking van het land.

Ook de ondernemer achter de Wingsprayer heeft een beter bodemleven, reductie van de CO2-uitstoot en gezondere voeding voor ogen. Volgens hem kunnen gewasbeschermingsmiddelen effectiever worden gebruikt door gewassen op een andere manier te bespuiten. De Wingsprayer spuit fijne nevel direct in het gewas en bestrijkt hierdoor een groter oppervlak met dezelfde hoeveelheid bestrijdingsmiddel. Dit leidt tot minder vervuilende verspilling en het is goedkoper voor de boer.

Het bedrijf Vegger, dat ook op de beurs aanwezig was, ontwerpt en levert geavanceerde kweeksystemen voor binnenhuistuinen. In combinatie met een creatief ontwerp zijn deze tuinen niet alleen geschikt voor verticale landbouw, maar ook voor restaurants, scholen, kantoren en verzorgingstehuizen. Vegger verkort de voedselketen en verbruikt naar eigen zeggen tot 90% minder water dan conventionele kweek.

Veel innovatieve bedrijven in de agrifoodsector hebben een duurzamere wereld voor ogen. Gelukkig maar, want ook in de agrifoodsector is verduurzaming de realiteit van vandaag. Met een groeiende wereldbevolking, schaarser wordende grond en hoge milieubelasting worden namelijk juist van deze sector oplossingen verwacht. Met de inzet van innovatieve technologie doen ondernemers in de agrarische en foodsector er alles aan om deze opdracht met succes te volbrengen.