Headlines: gewilde huurwoningen | haven Rotterdam | veganisten

door: Loek Caris

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

In deze aflevering zoomen we in op
Gewilde huurwoningen
Haven Rotterdam
Veganisten

Buitenlandse investeerders schragen Nederlandse huurmarkt

(foto: Shutterstock)

Headline:
Internationale beleggers willen de komende drie jaar ruim 12 miljard euro in Nederlandse huurwoningen investeren. Dit komt naar voren uit een enquête van vastgoedadviseur Capital Value onder buitenlandse beleggers. Op dit moment bezitten 32 buitenlandse partijen ruim 7 miljard euro aan Nederlandse huurwoningen. De 12 miljard euro is goed voor circa 50.000 woningen, waarbij de interesse uitgaat naar nieuw gebouwde projecten en nog te ontwikkelen woningen in de vrije en sociale sector, waaronder die voor studenten en ouderen.

Insight:
Vastgoedadviseur Savills rapporteerde in augustus dat het aandeel internationale vastgoedinvesteerders in 2018 jaar-op-jaar is gedaald van 66% naar 49%. Dit is met name het gevolg van een hoger absoluut investeringsvolume van Nederlandse vastgoedpartijen. Vanaf 2014 stapten veel internationale vastgoedinvesteerders in met name oudere woningen in Nederland. Veel van deze partijen hebben inmiddels hun rendement behaald en verkopen de woningen weer. De enquête van Capital Value wijst nu op een tegengestelde beweging waarbij buitenlandse investeerders de komende jaren juist weer een groter aandeel in de beleggingsmarkt voor woningen pakken. Of de 12 miljard euro daadwerkelijk besteed gaat worden, hangt af van de capaciteit van bouwers. De ontwikkeling van nieuwe woningen wordt namelijk in ernstige mate geremd door de ondercapaciteit van bouwers; zie ook de Headlines & Insights van vorige week. Tegelijkertijd komen er berichten dat de kostenstijgingen in de bouw plus de steeds hogere eisen aan duurzame gebouwen zorgen voor prijzen die niet rond te rekenen zijn in een stad als Amsterdam. Buitenlandse partijen zijn mogelijk eerder tot nieuwbouw bereid vanwege het relatief sterke klimaat op de Nederlandse woningmarkt: stabiele rendementen, demografische groei en de continue grote vraag naar woningen.

Meer informatie:

https://insights.abnamro.nl/wp/wp-admin/post.php?post=126452&action=edit&lang=nl#edit_timestamp

Rotterdamse haven: niet poetsen maar digitaliseren

(foto: Shutterstock)

Headline:
Rotterdam wil de slimste haven ter wereld worden en zo de concurrentiepositie versterken. Havenbedrijf Rotterdam wil gaan functioneren als virtueel platform dat de digitale regie voert over vervoer. Blockchain, het slimmer gebruik van enorme hoeveelheden data en digitale applicaties moeten de haven efficiënter en duurzamer maken. Zo laat de app Pronto zien waar een schip heenvaart en hoe laat het aankomt. De wachttijd van schepen in de haven wordt hierdoor met 20 procent verkort.

Insight:
Voor een succesvolle toepassing van dit soort innovaties is het drempelloos delen van data onder alle partijen een belangrijke voorwaarde. Toch staat lang niet iedereen te popelen om informatie te delen, of is het hier eenvoudig niet toe in staat. In de logistiek is op het gebied van data en digitalisering nog een wereld te winnen, stelt Evofenedex na eigen onderzoek onder zijn achterban. Van de ondervraagde handels- en productiebedrijven heeft slechts drie op de tien logistieke data uit de keten of de markt beschikbaar. Havenbedrijf Rotterdam zet hier nu dus stevig op in. Bij het uitwisselen van keteninformatie is wel vereist dat duidelijke afspraken rondom privacy en het eigenaarschap van de data worden gemaakt. Een initiatief zoals iSHARE helpt hierbij. iSHARE is een afsprakenstelsel voor identificatie, authenticatie en autorisatie om het delen van informatie op uniforme wijze binnen de logistieke sector te bevorderen. Een kopgroep van logistieke bedrijven en hun klanten werkt hier al mee.

Meer informatie:

Veganisme: niet alleen voor veganisten

(foto: Shutterstock)

Headline:
Een groeiend aantal jonge, hoogopgeleide, vrijzinnige stedelijke consumenten omarmt een veganistische levensstijl. Sommigen ontlenen identiteit aan het op Instagram zetten van de veganistische, vaak exotische gerechten die ze consumeren. Zo bezien lijkt veganisme het karakter te hebben van een voorbijgaande hype. Maar het is geen modegril, schrijft investeringsmaatschappij Dasym in een lezenswaardige analyse. Veganisme (het niet-consumeren van producten gemaakt van of afkomstig van dieren) is het resultaat van een aantal structurele veranderingen in onze tijd. In onze post-materiële samenleving proberen we een diepere betekenis te geven aan datgene wat we consumeren. En omdat we door voortschrijdende digitalisering steeds meer tijd ‘virtueel’ doorbrengen, gaan we als reactie hierop juist op zoek naar fysieke, ‘aardse’ ervaringen. Veganistisch eten, met zijn nadruk op fysiek en mentaal welbevinden, klimaatvriendelijkheid en diervriendelijkheid, leent zich hier bij uitstek voor. Veganistisch eten kan volgens Dasym worden gezien als een rituele, sacrale vorm van consumeren die past in de nieuwe, seculiere religie van duurzaamheid die momenteel aan het ontstaan is.

Insight:

De veganistische levensstijl sijpelt door naar een brede laag van de Nederlandse bevolking. Uit onderzoek van onderzoeksbureau Kien in opdracht van Natuur & Milieu blijkt dat 37 procent van de consumenten minder vlees eet dan vijf jaar geleden en 34 procent van de vleeseters denkt de komende vijf jaar minder vlees te gaan eten. De belangrijkste redenen voor consumenten om deze beslissing te maken zijn gezondheid, dierenwelzijn en milieu, maar ook variatie in maaltijden: een keer iets anders dan een stukje vlees. Grote (vlees)producenten betreden nu de markt met vegetarische en veganistische vleesvervangende producten. En het blijkt dat niet-veganisten deze producten ook op grote schaal kopen. De verkoop van veganistische producten in Nederland ligt namelijk nu al veel hoger dan de consumptiebehoefte van de naar schatting maximaal 100.000 veganisten die ons land telt. De huidige populariteit voor vleesvervangers betekent dat er geld vrijkomt voor investeringen in nog meer vernieuwende producten die op smaak en structuur beter kunnen concurreren met vlees. ABN AMRO verwacht dat de Nederlandse markt voor vleesvervangers dit jaar met 6% groeit en volgend jaar met 8%.

Meer informatie: