Goede, lege gebouwen raken op

door: Madeline Buijs

Transformatie van gebouwen naar woningen is een mooie oplossing om langdurig leegstaande gebouwen een nieuwe bestemming te geven. Hierdoor krijgen deze gebouwen een nieuwe functie waar wel vraag naar is. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat dit in meerderheid kleine huurwoningen in de vrije sector zijn, geschikt voor starters. Daar is een groot tekort aan. Een situatie met alleen maar winnaars, wat mij betreft.

Tot zover geen opvallende zaken. Maar wat schetste mijn verbazing toen ik zag welke gebouwen zijn getransformeerd? De meeste panden die getransformeerd worden, staan helemaal niet langdurig leeg. Ik heb een paar keer naar de cijfers moeten kijken of ik het wel goed zag. Wat blijkt: van de 1.890 gebouwen die in 2016 – het enige jaar waarover deze cijfers beschikbaar zijn – zijn getransformeerd, stonden er slechts 460 geheel of gedeeltelijk leeg.

Hoe dit komt? Ik denk dat de tijd hier een belangrijke rol speelt. In 2012 is de wetgeving aangepast waardoor het transformeren van gebouwen naar woningen eenvoudiger werd. Het aantal woningen dat is gecreëerd via transformatie is daardoor gestegen van 3.755 in 2012 naar 7.570 in 2017. En het is dan logisch om te beginnen met de langdurig leegstaande gebouwen, die ook nog eens op een aantrekkelijke plek staan om te wonen.

Ik vrees echter dat de aantrekkelijke leegstaande panden inmiddels ‘op’ raken. Er is nog genoeg leegstand van kantoren, maar hoofdzakelijk op plekken die niet of minder geschikt zijn om te wonen. Denk aan de treurige bedrijfsterreinen naast de snelweg met al die grote borden ‘te huur’ waar we allemaal wel eens langsrijden.

Kennelijk levert wonen meer op dan kantoorverhuur en daarom worden nu gebouwen getransformeerd die niet leegstaan, maar wel op een aantrekkelijke woonlocatie staan. Mijn voorspelling is echter dat ook deze gebouwen een keer ‘op’ raken, waarmee de toch al krappe woningmarkt op termijn minder uit deze bron kan putten. Maar ik hoop voor alle woningzoekenden dat de trend van toenemende transformaties nog even doorzet en dat ik me opnieuw over de cijfers kan verbazen.

Deze column verscheen eerder in Cobouw op 21 december 2018