FX Weekly – Euro gaat terrein winnen versus dollar

door: Georgette Boele

In deze publicatie: In 2019 en 2020 zal de euro krachtiger worden ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dollar: verslechtering fundamentele beeld. Onrust Italië – geen nieuwe eurozonecrisis. Ruggensteun van speculatieve posities.

181206-FX-Weekly-EUR-outlook-1.pdf (53 KB)
Download

In 2019 en 2020 zal de euro krachtiger worden ten opzichte van de Amerikaanse dollar

Wij verwachten dat de euro-dollarkoers (EUR/USD) een bodem zal bereiken vóórdat het niveau van 1,10 wordt aangetikt. In 2019 en 2020 zal de euro naar verwachting stijgen versus de Amerikaanse dollar. Eén van de redenen hiervoor is dat wij in 2019 en 2020 krappere renteverschillen (yield spreads) verwachten tussen Duitsland en de VS in het voordeel van Duitsland (en de euro). Met andere woorden: het verschil tussen de rente op tienjaars Duitse staatsobligaties en de rente op tienjaars Amerikaanse staatsobligaties zal kleiner worden (minder negatief), evenals het renteverschil tussen tweejaars Duitse en Amerikaanse staatsobligaties. Dit ondanks onze verwachting dat de ECB de rente niet zal verhogen voor maart 2020. De verkrapping van de renteverschillen (in het voordeel van Duitsland en de euro) is een weerspiegeling van verschillende factoren. In de eerste plaats denken wij dat de Amerikaanse economie zich in de buurt van het hoogtepunt bevindt. We verwachten dan ook dat de rente op tienjaars Amerikaanse staatsobligaties binnen afzienbare tijd zal pieken – om vervolgens te dalen.

Nadat de Federal Reserve de huidige cyclus van renteverhogingen beëindigt, zal de rente op tweejaars Amerikaanse staatsobligaties waarschijnlijk eveneens omlaag gaan. De markt zal zich dan namelijk gaan voorbereiden op mogelijke renteverlagingen door de Fed. In onze optiek is het onwaarschijnlijk dat de Fed de rente zal verlagen binnen de door ons gehanteerde prognosehorizon van twee jaar; maar de financiële markten zullen waarschijnlijk lagere rentestanden gaan inprijzen zodra de renteverhogingscyclus van de Fed ten einde is. Voor wat betreft het ECB-beleid wordt een beweging in de tegenovergestelde richting verwacht. Wij denken dat de ECB in maart 2020 zal beginnen met haar renteverhogingen. Daarom verwachten we dat de rente op tweejaars Duitse staatsobligaties tegen het einde van 2019 zal beginnen te stijgen. Deze stijging zal naar verwachting doorzetten in 2020.

Dollar: verslechtering fundamentele beeld

Ook denken we dat de fundamentele situatie rond de Amerikaanse dollar zal verslechteren. Wij verwachten namelijk dat de Amerikaanse economie zal pieken om vervolgens in de loop van 2019 aanzienlijk te vertragen. De zwakte waar de eurozone-economie in de afgelopen maanden mee kampte, is volgens ons al ingeprijsd in de eurokoers. In de VS verwachten we een Fed-renteverhoging in december 2018, gevolgd door slechts één renteverhoging in 2019. Normaal gesproken zou de dollar hierdoor sterker worden; maar we denken dat deze renteverhogingen al grotendeels door de markten zijn ingeprijsd. Een andere belangrijke negatieve factor voor de dollar is het Amerikaanse begrotingstekort, waarvan onze economen verwachten dat het sterk zal stijgen.

Onrust Italië – geen nieuwe eurozonecrisis

Terwijl we een verzwakking van de Amerikaanse dollar verwachten, denken we dat de euro een steuntje in de rug kan krijgen. We denken bijvoorbeeld niet dat het conflict tussen de EU en Italië over de Italiaanse begrotingsplannen zal uitmonden in een regelrechte crisis. We verwachten dat het verschil tussen de rente op tienjaars Duitse staatsobligaties en de rente op Italiaanse staatsobligaties binnen de bandbreedte van 250-300 basispunten zal blijven. Dit betekent dat beleggers weliswaar bezorgd zullen blijven over de situatie in Italië, maar dat er geen paniek te verwachten valt.

Ruggensteun van speculatieve posities

Ook de positionering van speculatieve beleggers is gunstig voor de EUR/USD. Speculanten hebben momenteel aanzienlijke netto-longposities in de dollar en netto shortposities in de euro. Hoewel deze posities niet extreem zijn, denken we dat deze positionering maar weinig ruimte laat voor een sterke toename. We denken juist dat er ruimte is om netto-longposities in de dollar en netto-shortposities in de euro af te bouwen.