Dienstensector houdt vertrouwen

door: Kasper Buiting

De afgelopen jaren heeft de zakelijke dienstverlening geprofiteerd van het gunstige economische klimaat. Nu lijken de economische omstandigheden minder positief te worden. De groei van de Nederlandse economie neemt af en personeelstekorten beginnen parten te spelen. Toch blijft de vraag naar (ondersteunende) diensten groot. De afgelopen kwartalen laten alle belangrijke branches van de zakelijke dienstverlening stevige omzetgroei zien. De branche van uitzendbureaus groeide daarbij het sterkst.

Meer informatie is te vinden in de stand van de zakelijke dienstverlening:

stand-van-zakelijke-dienstverlening-dec-2018.pdf (1 MB)
Download

Economisch klimaat blijft gunstig, maar meerdere indicatoren zijn minder positief

De Nederlandse economie groeit minder hard en dat is terug te zien in meerdere indicatoren. Zo is de exportgroei afgenomen en de inkoopmanagersindex (PMI) gedaald. Ook het consumentenvertrouwen en, in mindere mate, de consumenbestedingen zijn afgenomen. Het producentenvertrouwen is de laatste maanden juist weer aan het toenemen.

Personeelstekorten nemen toe

Het ondernemersvertrouwen onder zakelijke dienstverleners blijft stabiel op een hoog niveau. In de laatste peiling stond de indicator op 16,4. Ondernemers geven dan ook aan weinig belemmeringen te ervaren voor hun bedrijfsvoering. Wel neemt het aantal ondernemers dat aangeeft geen belemmeringen te ervaren af. Dat komt  door het tekort aan arbeidskrachten dat met name in deze sector sterk gevoeld wordt. Inmiddels geeft 35% van de zakelijke dienstverleners aan hier last van te hebben. Bij de uitzenders ligt dat percentage zelfs op 59%. Dit tekort zien we nu ook terug in de groei van het aantal uitzenduren die bijna stilgevallen is.