Visie op rente en euro – ECB wacht nog af

door: Nico Klene

Visie ongewijzigd

  • Eerste renteverhoging van de ECB in december 2019
  • Lange rente in 2019 verder omhoog
  • Euro wordt in 2019 weer sterker
  • Maar kans op uitblijven rentestijging neemt toe
2018-11-visie-1.pdf (83 KB)
Download

ECB ziet het nog steeds aan

Opnieuw bracht de persconferentie van de ECB (25 oktober) weinig nieuws. Dat was een beetje verrassend omdat de economische cijfers in de voorbije weken wat waren tegen-gevallen. Maar ECB-president Mario Draghi bagatelliseerde deze zwakkere cijfers en zei dat de negatieve en positieve risico’s voor de vooruitzichten elkaar ruwweg in evenwicht hielden. Als toelichting zei Draghi dat de recente zwakte te maken kon hebben met specifieke factoren, dus niet met een algehele verzwakking van de conjunctuur. Verder wees hij erop dat de economische groei nu terugkeert naar een wat normaler tempo na een heel sterke periode.

Eerste renteverhoging ECB pas eind 2019 – of later

Wij zijn het hier niet helemaal mee eens en denken dat de afzwakking van de economische groei in de eurozone zich ‘breder’ voltrekt en mogelijk ook wat langer aanhoudt dan de ECB verwacht. Ook denken wij dat de arbeidsmarkt in de eurozone wat minder gespannen is dan de ECB meent. De kerninflatie zal vermoedelijk dan ook lager uitvallen dan de ramingen van de ECB. We denken daarom dat de ECB de rente pas in december 2019 voor het eerst zal verhogen. En de kans lijkt toe te nemen dat die rentestap nog wat later komt.

De Euriborrentes blijven heel 2019 negatief. Maar als de ECB eind volgend jaar haar rente inderdaad lijkt te gaan verhogen, zullen de euriborrentes al eerder wat minder negatief worden.

Lange rente voorlopig laag

De lange rente in (Duitsland en) Nederland is in oktober weer wat teruggevallen. Dat was onder meer het gevolg van tegen-vallende macrocijfers in de eurozone. Zo is bijvoorbeeld de inkoopmanagersindex (PMI) in de eurozone in oktober meer (verder) gedaald dan was verwacht. Ook viel de economische groei in het derde kwartaal iets lager uit dan verwacht. Maar het waren met name zorgen over de te expansieve Italiaanse begrotingsplannen die de rente drukten. Omdat het tekort van de Italiaanse overheid – en daarmee haar schuld – teveel gaat oplopen, heeft de Europese Commissie de Italiaanse begroting niet geaccepteerd. ‘Rome’ moet nu met een nieuw begrotings¬plan komen. Het is nog maar de vraag of het daaraan gehoor geeft. De onzekerheid zal nog even aanhouden. Gevolg kan zijn dat de lange rente in Duitsland en Nederland voorlopig laag blijft. omdat beleggers deze ‘sterke’ landen prefereren boven Italië. Ook andere onzekerheden, zoals die over de Brexit en de handelsoorlog, kunnen de rente drukken.

Als de onzekerheden echter wegebben, zien we de rente in de loop van 2019 oplopen – mede onder invloed van de verdere rentestijgingen in de VS het verwachte minder ruime beleid van de ECB.

Maar ook bij de lange rente bestaat het risico dat de voorziene stijging lager uitvalt. De aanhoudende daling van allerlei economische indicatoren maakt het steeds meer aannemelijk dat de economische groei volgend jaar lager uitvalt dan volgens onze huidige ramingen.

Euro voorlopig niet sterker

De euro is in oktober wat verzwakt ten opzichte van de dollar. Ook dat had te maken met de Italiaanse begrotingsplannen en tegenvallende macrocijfers in de eurozone (zie boven). Als de onzekerheid over de Italiaanse overheidsfinanciën aanhoudt, zal de euro onder druk blijven.

In ons huidige basisscenario kan de euro in 2019 weer stijgen. De markten gaan er dan meer en meer rekening mee houden dat de rente¬verschillen tussen de VS en de eurozone gaan afnemen. De Fed zal namelijk naar verwachting na het tweede kwartaal stoppen met renteverhogingen, terwijl de ECB (tegen het eind van 2019) juist gaat beginnen met het verhogen van de rente.