Stand van TMT – november 2018

door: Kasper Buiting

De TMT-sector blijft profiteren van het gunstige economische klimaat. Het ondernemersvertrouwen is hoog en ondernemers zien weinig belemmeringen. Wel blijft er een duidelijke tweedeling zichtbaar tussen sterk en zwak presterende branches.

Meer informatie is te vinden in de Stand van TMT:

Stand-van-TMT-november-2018-1.pdf (1 MB)
Download

Economisch klimaat

Het economische klimaat is gunstig voor de TMT-sector, al neemt de economische groei af. Economische indicatoren zijn minder positief dan eerder dit jaar, maar nog steeds op hoge niveaus. Ondanks de groeivertraging staan de seinen nog steeds op groen voor de TMT-sector.

Afgezien van personeelstekort weinig belemmeringen

Bijna 55% van de ondernemers in de sector geeft aan geen serieuze belemmeringen voor groei van hun onderneming te ondervinden. De belemmering die wel veel genoemd wordt, is het personeelstekort. Maar met 29% is dit wel iets afgenomen ten opzichte van een kwartaal eerder.

IT-branche en tv-producenten sterkste groeiers. Telecom, uitgevers en drukkerijen blijven in de min

De IT-branche is veruit de grootste branche binnen de TMT-sector en ook de sterkst groeiende. Ook komend jaren zal de IT sterk blijven groeien. De branche van tv-producenten presteert beter dan eerder verwacht en ziet de omzet dit jaar met 5% stijgen. Aan de andere kant zien we dat de telecom, branche van uitgevers en de drukkerijen blijven krimpen.