Seinen blijven op groen voor alle sectoren

door: Loek Caris , Nadia Menkveld , Madeline Buijs , Sonny Duijn , Albert Jan Swart , Kasper Buiting

Hoewel de groei van het bruto binnenlands product (bbp) wat is afgezwakt, is het economisch sentiment in de diverse sectoren van de Nederlandse economie positief. Uit de Sectorbarometer van ABN AMRO blijkt dat met name de retailsector, de zakelijke dienstverlening en technologie, media en telecom (TMT) positief gestemd zijn. Ook bedrijven in de agrarische sector zijn overwegend positief gestemd, maar minder dan in de andere sectoren.

De investeringsbereidheid van Nederlandse ondernemers loopt volgend jaar naar een iets minder hoog niveau. De sectoren TMT en food denken volgend jaar meer te investeren dan dit jaar. IT-bedrijven profiteren van de digitaliseringsopdrachten uit de andere sectoren, terwijl foodondernemers investeren in nieuwe, efficiëntere productiemiddelen. Met name in sectoren met veel export, zoals de agrisector, de industrie en de sector transport & logistiek, denken ondernemers per saldo het komende jaar wat minder te investeren dan dit jaar. De bouwsector verwacht dat de investeringsgroei in 2019 iets lager uitvalt dan in 2018, maar ten opzichte van de andere sectoren is de bouw nog uitzonderlijk positief. Dat heeft alles te maken met de hoogconjunctuur. Door de aangezwollen orderportefeuille is veel nieuw materieel nodig. Bouwbedrijven proberen hierbij flexibel te blijven door veel materieel in te huren; van hoogwerkers tot bouwliften en van steigers tot mobiele toiletten.

Ook in deze economisch florissante tijden gaan er bedrijven failliet. In de bouwsector zijn de kosten voor personeel en materiaal zo gestegen dat een aantal bouwers niet meer met winst kan bouwen. In de sectoren TMT en retail vallen een aantal achterblijvers om die het hoge tempo van innovatie niet kunnen bijbenen. Binnen de zakelijke dienstverlening kan hoge concurrentie door lage toetredingsdrempels een oorzaak zijn. In de agrisector zet milieuregelgeving de boeren extra onder druk, waardoor de dunne marges nog dunner worden en een faillissement kunnen veroorzaken.

Stand-van-Sectoren-november-2018.pdf (564 KB)
Download