Headlines: accountants | nieuwbouwwoningen | Tinder

door: Loek Caris

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

In deze aflevering zoomen we in op
Accountants
Nieuwbouwwoningen
Tinder

Een pleidooi voor een Rijksaccountantsdienst 2.0?

(foto: Shutterstock)

Headline:
Minister Hoekstra van Financiën vindt dat de hervormingen die accountants zelf sinds 2014 beloofden door te voeren te langzaam gaan. De minister stelt een onafhankelijke commissie in die onderzoekt hoe de kwaliteit van wettelijke controles door accountants kan worden verbeterd. Hoekstra wil dat deze commissie in ieder geval kijkt of het wenselijk is om controle- en advieswerkzaamheden binnen accountantsorganisaties helemaal van elkaar te scheiden. Sinds 2013 is het al verboden beide diensten tegelijk aan dezelfde klant te verlenen.

Insight:
Accountants vervullen een belangrijke vertrouwensfunctie in de maatschappij. De recente uitspraken van minister Hoekstra laten zien dat er twijfel is of de sector zelf in staat is om het publieke belang voorop te stellen. Er staan nu twee routes open, zo verwachten wij. De eerste is het opnieuw in leven roepen van de Rijksaccountantsdienst die net als vroeger de verantwoordelijkheid krijgt voor audits van bedrijven met een openbaar belang; organisaties die door hun omvang of functie in het maatschappelijk verkeer de belangen van grotere groepen raken. De tweede route is de om de borging van het publiek belang en de onafhankelijkheid van de accountant in handen te leggen van een bindende, controlerende instantie met bevoegdheden die verder gaan dan de Autoriteit Financiële Markten nu heeft. Daarbij kan gedacht worden aan de benoeming en doorlopende toetsing van partners van grote kantoren, op eenzelfde manier zoals De Nederlandsche Bank dat nu doet bij bestuurders en commissarissen van financiële instellingen. Of misschien zelfs, zoals dat bij notarissen gebeurt, het benoemen van accountants bij Koninklijk Besluit.

Meer informatie:
• ABN AMRO-rapport Rapport Benchmark Accountancy: Salaris- en kantoorontwikkelingen 2018 – 2019
• Han Mesters, ABN AMRO sector banker, han.mesters@nl.abnamro.com

Vergund maar niet gebouwd

(foto: Shutterstock)

Headline:
Mede door te weinig nieuwbouw blijft het gebrek aan woningen het komend decennium nijpend. Zo’n 22.500 woningen waarvoor tussen 2010 en 2015 een bouwvergunning is verleend, blijken volgens het jaarlijkse overheidsrapport Staat van de Woningmarkt niet te zijn gebouwd. Het gaat om 7% van alle vergunde aanvragen, terwijl er in 2017 een tekort was van 242.000 woningen. Naar verwachting groeit dit ‘nationale statistische woningtekort’ tot 261.000 in 2020, waarna het met 20.000 zal teruglopen in de periode tot 2030.

Insight:
De afgelopen drie jaar zijn gemiddeld 55.000 woningen per jaar gebouwd. Om aan de marktvraag te voldoen, moet de bouwproductie de komende jaren groeien naar 75.000 tot 80.000 woningen per jaar. De bouwproductie hapert echter door een giftige cocktail van schaarste en hogere prijzen. Uit de meest recente Kwartaalmonitor Bouw 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 32% van de bouwondernemers personeelstekorten en 6% materiaaltekorten heeft. De nieuwe bouw-cao zorgt bij het vaste personeel voor een loonsverhoging van 5,4% in twee jaar, terwijl de inhuur van gekwalificeerde zzp’ers soms tientallen procenten duurder is geworden. De kosten lopen te hard op ten opzichte van de originele aanneemsom en dat zorgt voor productie-uitval. Zo is onlangs het appartementenproject Y-toren in Amsterdam stilgelegd na een conflict over kosten. De verbouwing van de voormalige gevangenis Noordsingel in Rotterdam tot woningcomplex is gestaakt omdat bouwer BAM onvoldoende capaciteit heeft en Bouwgroep Moonen faillissement heeft aangevraagd vanwege de snel oplopende bouwkosten. Om de woningbouwproductie op te schroeven, moet de sector de kosten indammen. Innovatie zien wij als een belangrijk middel om de processen te verbeteren, de (faal)kosten te verlagen, de kwaliteit van het afgeleverde product te verhogen en de bouwtijd te verminderen.

Meer informatie:
• ABN AMRO-rapport Achterblijven in hoogtijdagen
• Madeline Buijs, ABN AMRO sector econoom, madeline.buijs@nl.abnamro.com

Tinder leent een goed idee van Uber

(foto: Shutterstock)

Headline:
Datingapp Tinder test een nieuwe functionaliteit, de ‘Swipe Surge’. Tinder-gebruikers kunnen een pushbericht ontvangen als in hun regio opeens bovennormaal veel activiteit op het datingplatform plaatsvindt. Volgens Tinder is tijdens zo’n ‘vloedgolf’ de kans op het vinden van een geschikte datingpartner veel groter. Swipe Surge transformeert Tinder daarmee tot een realtimedating-app waarbij gebruikers nu binnen enkele minuten weten of er kans is op een snelle date. Het idee komt van taxiplatform Uber, zo schrijft techblog Wired.

Insight:
Net als Uber heeft Tinder te maken met schommelingen in vraag en aanbod, zij het niet van passagiers en taxi’s maar van mannen en vrouwen. Tinder moet ervoor zorgen dat de populatie van beide ‘swipende’ geslachten op peil blijft: wat meer mannen dan vrouwen, omdat heteroseksuele vrouwen vaker matches ontvangen dan heteroseksuele mannen. Swipe Surge is een manier om dit te bereiken. Bovendien is het een manier om gebruikers aan het platform te binden. Een Swipe Surge voelt als een zeldzame kans om een speciaal persoon te ontmoeten – en dus een reden om alles uit handen te laten vallen en de app te openen. De functionaliteit doet je geloven dat je meer kans hebt op een match dan anders. Surge Pricing van Uber werkt hetzelfde: met dynamische prijsvorming probeert Uber inactieve chauffeurs te verleiden de straat op te gaan met de belofte om meer geld te verdienen dan normaal. Het combineren van ideeën tot nieuwe ideeën noemen we trouwens – in dit kader misschien wel toepasselijk – ideeënseks. Matt Ridley geeft hier een mooie TEDx-presentatie over.

Meer informatie:
• ABN AMRO-rapport Retailmarkt verandert snel door dynamic pricing
• Loek Caris, ABN AMRO sector econoom, loek.caris@nl.abnamro.com