Flink lagere groei Nederlandse economie in derde kwartaal

door: Nico Klene

In het derde kwartaal groeide de Nederlandse economie met slechts 0,2% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (k-o-k). Dat is fors minder dan in het tweede kwartaal en gelijk aan de gemiddelde groei in de eurozone.

Onverwachte krimp investeringen

Het bruto binnenlands product (bbp) nam met 0,2% k-o-k flink minder toe dan in het tweede kwartaal (0,7% k-o-k). Dat kwam onder meer door een onverwachte krimp van de investeringen. Opvallend is verder dat de overheidsconsumptie niet is toegenomen, nadat in het tweede kwartaal ook al nauwelijks sprake was van een toename. Volgens het Regeerakkoord zou de overheidsconsumptie dit jaar een flinke impuls krijgen. Vooralsnog komt daar niet veel van terecht.

Particuliere consumptie en uitvoer zijn verder gestegen

De particuliere consumptie nam (k-o-k) iets meer toe dan in het tweede kwartaal. Ook de uitvoer nam verder toe, alhoewel minder dan in het voorjaar. Doordat de invoer iets meer steeg, was de bijdrage van de netto-uitvoer (uitvoer minus invoer) aan de bbp-groei nihil. In het tweede kwartaal was die bijdrage nog duidelijk positief. Ook dat heeft dus gezorgd voor een lagere bbp-groei in het derde kwartaal.
De voorraadvorming, ten slotte, viel hoger uit dan in het voorgaande kwartaal en had daardoor weer een positief aandeel in de bbp-groei. In het tweede kwartaal had de lagere voorraadvorming juist de groei gedrukt.

Groeiramingen 2018 en 2019 omlaag

Het tegenvallende groeicijfer van het derde kwartaal heeft gevolgen voor onze bbp-ramingen voor dit en volgend jaar.
Bovendien hebben we net onze groeiramingen voor de eurozone verlaagd. We verwachten nu dat de economische groei in Nederland dit jaar zal uitkomen op 2,5% of 2,6% (was 2,9%). De prognose voor 2019 gaat van 2,5% naar ongeveer 2%.