Visie op rente en euro – ECB wacht af

door: Nico Klene

In deze publicatie: Visie ongewijzigd: Eerste renteverhoging van de ECB in december 2019. Lange rente in 2019 verder omhoog. Euro wordt in 2019 weer sterker

2018-10-visie.pdf (94 KB)
Download

Afwachtende houding ECB

De persconferentie van de ECB van 13 september bracht geen nieuws. ECB-president Mario Draghi herhaalde dat de rentes naar verwachting ten minste de hele zomer van 2019 ongewijzigd blijven; en in ieder geval zo lang als nodig is om de inflatie blijvend richting 2% te krijgen.

Zoals bekend, halveert de ECB vanaf deze maand haar maandelijkse obligatieaankopen[1]. En na december zal zij deze beëindigen. Ook hier geldt weer een voorwaarde – namelijk dat de nieuw gepubliceerde cijfers, de inflatievooruitzichten van de ECB bevestigen.

Wij verwachten eerste renteverhoging ECB pas eind 2019

Draghi zei dat hoewel de onderliggende inflatie nog steeds gematigd is, er meer aanwijzingen zijn dat de lonen stijgen.

Mede daarom verwacht hij dat de kerninflatie[2] tegen het einde van het jaar zal oplopen. Wij betwijfelen echter of de recente sterkere loonstijging (voornamelijk) een teken is van een krappere arbeidsmarkt. Het lijkt ons eerder een compensatie van de tegenvallende reële loonontwikkeling in 2017. Onze ramingen voor de kerninflatie zijn lager dan die van de ECB en mede daarom verwachten wij dat de ECB pas in december 2019 de rente voor het eerst zal verhogen

De Euriborrentes blijven heel 2019 nog negatief. Maar in het najaar worden ze wat minder negatief.

Lange rente voorlopig vrij stabiel

De lange rente in (Duitsland en) Nederland is de voorbije maand per saldo wat gestegen. Dat had onder meer te maken met (aanvankelijk) geruststellende geluiden over de Italiaanse begrotingsplannen. In de laatste week van de maand ging de rente verder omhoog door een verkeerd begrepen uitspraak van Draghi. De markten dachten dat de ECB er nu opeens van uitging dat de kerninflatie op korte termijn flink omhoog zou gaan. Draghi zei echter niets nieuws: de ECB gaat er al langere tijd van uit dat de kerninflatie in 2019-2020 hoger uitvalt.

Eind september bleek echter dat het tekort van de Italiaanse overheid volgend jaar hoger zal uitvallen dan dit jaar en ook meer gaat oplopen dan de financiële markten hadden verwacht. Vervolgens nam het renteverschil tussen Duitsland en Italië weer toe, waarbij de lange rente in Duitsland en Nederland wat daalde.

In de komende maanden zal de lange rente rond het huidige niveau blijven schommelen. Maar volgend jaar kan de rente weer iets omhoog onder invloed van verdere renteverhogingen in de VS en het verwachte minder ruime beleid van de ECB.

Voorlopig geen sterkere euro

De euro-dollarkoers was in september per saldo vrijwel stabiel. Nadat de euro in de tweede helft van de maand wat sterker was geworden, viel de koers tegen het eind van de maand weer terug. Dat had vooral te maken met het hogere Italiaanse begrotingstekort (zie boven). Als de onzekerheid over de Italiaanse overheidsfinanciën aanhoudt, kan de euro nog licht verder wegzakken.

Voorlopig verwachten we geen sterkere euro, maar volgend jaar kan de munt stijgen. De markten gaan er namelijk rekening mee houden dat de renteverschillen tussen de VS en de eurozone zullen afnemen. De Fed gaat namelijk naar verwachting na het tweede kwartaal (van 2019) stoppen met het verhogen van de rente, terwijl de ECB de rente eindelijk (tegen het eind van 2019) juist gaat verhogen.