Prijsonrust in aluminiummarkt houdt aan

door: Casper Burgering

De aluminiumprijs heeft de afgelopen tijd heel wat te verduren gekregen en is dit jaar met 11% gedaald. Het verschil tussen de laagste en de hoogste prijs in 2018 is 30% en dat geeft aan dat de volatiliteit van de prijs hoog is. Een aantal gebeurtenissen hebben de prijs in de aluminiummarkt dit jaar flink beroerd. De vraag is nu of de onrust voorbij is en wat de prijs van aluminium de rest van dit jaar gaat doen.

Metalen-Insights-Aluminium_20181019.pdf (128 KB)
Download

In het eerste kwartaal en tweede kwartaal heeft de Amerikaanse president Donald Trump met protectionistische maatregelen en sancties tegen 24 Russische oligarchen (waaronder Oleg Deripaska, met een meerderheidsbelang in Rusal, de grootste aluminiumproducent buiten China) en politici voor schokbewegingen in de aluminiumprijs gezorgd. Het derde kwartaal verloopt vervolgens relatief rustig, maar de aluminiumprijs komt wel in een neerwaartse trend door de combinatie van een sterkere dollar, zwakke Chinese economische macro-cijfers en risicomijdend gedrag van investeerders. Eind augustus keert het tij en stijgt de prijs op het nieuws dat de VS en China weer naar de onderhandelingstafel gaan. Dat voedt het optimisme onder investeerders. De prijs loopt aanvankelijk op, maar zwakt begin september weer af door de sterkere dollar en zwakkere vraag, vooral als gevolg van een vakantieperiode in China. Direct aan het begin van het vierde kwartaal wordt duidelijk dat het aanbod van alumina gaat krimpen. Norsk Hydro schort zijn activiteiten in Brazilië op vanwege milieuvoorschriften van de Braziliaanse overheid. De prijs van aluminium stijgt daardoor ineens sterk, want een lagere beschikbaarheid van alumina werkt negatief door in de beschikbaarheid van geraffineerd aluminium. De opleving in de eerste week van oktober is echter van korte duur, want de prijs daalt vervolgens door de sterkere dollar en de scherpe daling op aandelenmarkten wereldwijd. Ook de verschuiving van de deadline van het sanctiebesluit van de VS met betrekking tot Rusal zorgt in oktober voor een zwakkere prijs. Het verlengen van deze termijn voor Rusal is een indicatie dat de sancties opgeheven worden.

Wat bepaalt de prijstrend in het laatste kwartaal van dit jaar?

De prijs schommelt half oktober rond de USD 2.000 per ton en kan op de korte termijn onder deze grens zakken, zolang negatieve niet-fundamentele berichten het nieuws blijven domineren. De economische basis is in ieder geval voor de rest van dit jaar gunstig. De Amerikaanse economie draait op volle toeren en de groei in Europa en China valt in het geheel niet tegen. Maar de turbulentie in de aluminiumprijs is nog niet voorbij. De laatste twee maanden van dit jaar beloven nog enkele interessante momenten die voor de nodige prijsbewegingen gaan zorgen. Hier een overzicht:
– Sancties Rusal: Op 12 december 2018 besluiten de VS of de sancties ten aanzien van Rusal doorgaan. Aanvankelijk was de deadline gesteld op 12 november, maar omdat Rusal de Amerikaanse overheid heeft benaderd met een voorstel tot wijzigingen in het bestuur, is de deadline naar 12 december opgeschoven. Het lijkt er daarmee sterk op dat de sancties niet worden ingevoerd. In dit scenario zal de beschikbaarheid van aluminium op peil blijven. De prijsreactie blijft hierdoor beperkt, omdat dit effect al deels in de prijs is verwerkt. Indien de sancties wel worden ingevoerd, dan stijgt de prijs verder, aangezien dan de beschikbaarheid van aluminium daalt.
– Monetair beleid van de Federal Reserve: Een week later, op 19 december, verhoogt de ‘Fed’ waarschijnlijk de rente. De dollar wordt hierdoor nog sterker en dat heeft een drukkend effect op de prijs van aluminium.
– Capaciteitsreducties van aluminium in China: Vanuit milieuoverwegingen en in een streven naar betere luchtkwaliteit wordt deze winter – net als vorig jaar – de productie van aluminium in sommige regio’s aan banden gelegd. Dit betekent overigens niet dat er een tekort aan aluminium in China ontstaat, want het land produceert al structureel te veel. Wel zal deze capaciteitsreductie de markt tijdelijk in balans brengen, wat zorgt voor een opwaarts effect op de prijs.

De vraag naar aluminium is momenteel stevig, vooral vanuit de automotive en bouwsector. Wanneer buiten de huidige voorraden wordt gerekend, zou de aluminiummarkt in het vierde kwartaal te maken hebben met een tekort. Hier gaat een prijsopdrijvend effect van uit. Belangrijk is echter dat de Europees-Amerikaanse relatie niet verder verslechtert. Een overeenkomst over wederzijdse importtarieven op auto’s zou helpen om de vraag naar auto’s op peil te houden. De vraag blijft bovendien hoe investeerders de veranderingen in het economisch beleid van de VS – en de daaruit voortvloeiende onzekerheid – vertalen naar het toekomstige effect op vraag en aanbod. Dit gegeven blijft voorlopig voor veel volatiliteit in de prijs zorgen. Per saldo verwacht ABN AMRO dat de prijs van aluminium tot aan het einde van het jaar verder stijgt. Maar hard zal dit niet gaan. Want de beschikbaarheid van aluminium is goed en dat houdt de toename van de prijs relatief beperkt.