Hulp zorgsector nodig om Nederlandse CO2-reductie te realiseren

door: Anja van Balen , Laura Koning-Kranenburg

De Nederlandse zorgsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de nationale klimaatdoelstellingen door het verduurzamen van zorgvastgoed. Om de eerste meters te maken is er gelukkig veel laaghangend fruit.

Verduurzaming is geen topprioriteit op de agenda van de gemiddelde zorgbestuurder. Die heeft wel wat anders aan zijn hoofd: het ondanks personeelstekorten leveren van goede zorg in een vergrijzende maatschappij waar elke euro maar één keer uitgegeven kan worden. Dat neemt niet weg dat Nederland de hulp van de zorgsector goed kan gebruiken om de  klimaatdoelstellingen uit het Akkoord van Parijs te behalen. In 2020 moet de CO2-uitstoot 20 procent minder zijn dan in 1990. En de zorg kan helpen: als de sector al het vastgoed verduurzaamt tot bijna energie neutraal is in één klap bijna een tiende van deze doelstelling behaald.

Het initiatief moet uit de sector zelf komen, want de overheid heeft de zorg geen extra duurzaamheidseisen opgelegd. Dit gebeurt nu met de gisteren getekende Green Deal Zorg, waarmee het ministerie van VWS, de zorgsector en al zijn belanghebbenden in de zorg de handen ineen slaan om de verduurzaming te versnellen. Ook de banken hebben zich gecommitteerd om de verduurzaming van de sector te ondersteunen.

Voor zorgbestuurders die begaan zijn met het klimaat is er gelukkig veel laaghangend fruit. In de bedrijfsvoering kan dit door bijvoorbeeld een circulair criterium toe te voegen bij de inkoop van voeding, bedrijfskleding of medische hulpmiddelen. Kijkend naar het vastgoed kan dit bijvoorbeeld door het vervangen van gewone verlichting door ledverlichting, het plaatsen van zonnepanelen of het installeren van een warmte-koude-opslagsysteem. Deze maatregelen samen kunnen al leiden al tot een CO2-besparing van meer dan 60% bij een gemiddeld gebouw uit de jaren ’80.

En nee: dat hoeft niet ten koste van de (zorg)budgetten te gaan. Dergelijke maatregelen leveren gezamenlijk binnen 10 jaar juist geld op. Welk laaghangend fruit bij het vastgoed geplukt kan worden, verschilt per zorginstelling. Om dit inzichtelijk te krijgen kan de  duurzame investeringstool van ABN AMRO helpen. Makkelijker wordt het niet om de eerste stap te zetten in het verduurzamen van zorgvastgoed, met de tool is zelfs meteen een leasefinanciering mogelijk. We hopen dat zorgbestuurders de handschoen oppakken.

Groen financieren

Daarnaast kunnen groenverklaringen helpen om goedkopere financiering aan te vragen. Ook ABN AMRO biedt  goedkopere groenfinancieringen aan via de Groenbank. Deze is 1 oktober weer live gegaan, en daarmee precies op tijd om de vergroening van Nederland een zetje in de rug te geven. Er kunnen groenverklaringen worden aangevraagd voor nog te starten (ver)bouw, maar ook voor (ver)bouw die minder dan 6 maanden geleden begonnen is.  Op basis van deze verklaring kan een groenlening verstrekt worden.