De uitzendbranche profiteert van de hoogconjunctuur maar bedreigingen liggen op de loer

door: Kasper Buiting , Han Mesters

Vandaag 9 oktober begint de sectorcampagne Zakelijke Dienstverlening. De uitzendsector staat hierbij centraal. We hebben een report geschreven over de belangrijkste ontwikkelingen die nu plaatsvinden.

Belangrijkste zaken uit het rapport:

  • Op de korte termijn is het tekort aan arbeidskrachten een groot probleem aan het worden. De gevolgen hiervan worden nu pas echt zichtbaar: de groei van het aantal uitzenduren loopt terug. De omzet groeit daardoor volgend jaar minder hard dan eerder verwacht.
  • Op de lange termijn wordt digitalisering een belangrijke uitdaging voor de branche. Was het eerst nog enkel de backoffice die geautomatiseerd werd, nu kunnen steeds meer onderdelen uit het recruitmentproces met de hulp van Artificial Intelligence (AI) plaatsvinden. De wijze waarop de branche hiermee omgaat, bepaalt in belangrijke mate of het huidige succes voortgezet kan worden.
  • Toch kunnen uitzenders anticiperen op deze ontwikkelingen door te kiezen voor een business model waarin de uitzendkandidaat centraal staat. In een dergelijk Impresariomodel zorgt de uitzender voor de persoonlijke en vaktechnische ontwikkeling van de uitzendkandidaat.
260500-AAIN_A4_DI_rapport_De-Uitzendbranche_V2.pdf (1 MB)
Download