ABN AMRO op DDW 2018: van Digital Twin tot energietransitie

door: David Kemps

En, nog naar de Dutch Design Week (DDW) geweest vorige week in Eindhoven? Of kunnen we beter zeggen de Dutch Innovation Week, omdat mensen bij design te snel denken aan onbetaalbare vazen en stoelen. Terwijl design niets anders betekent dan ontwerpen en innoveren. Probeer maar eens iets aan te wijzen dat niet ontworpen is, zei Martijn Paulen, directeur van de Dutch Design Week, in een korte inleiding tijdens de ABN AMRO-themamiddag ‘Industrie klaar voor de toekomst’ op donderdag 25 oktober jl.

Gewoon die naam DDW houden dus. Ontwerpen is geen mooimakerij. ‘Ontwerpers denken na over mensen en hun behoeften: wat is er nodig en welke technologieën en materialen zetten we daarbij in? Cross-overs tussen technologie en creativiteit maken de wereld van morgen mogelijk. De toekomst die je hier ziet, is nog lang niet af. De Dutch Design Week is niet de Marketing & Sales, maar de Research & Development van design.’

Talenten met lef en zelfvertrouwen
We zijn als ABN AMRO al jaren partner van de Dutch Design Week. Samen met Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO en Dutch Design Foundation hadden we afgelopen tijd ook weer een editie van Driving Dutch Design: talentvolle, creatieve jongeren worden via onder meer masterclasses en coaching op weg geholpen in het ondernemerschap. De deelnemers aan de themamiddag zagen hoe die talenten met opvallend veel lef en zelfvertrouwen hun nog lang niet uitontwikkelde ontwerpen presenteerden. Het motto van de week: ‘If not us, then who?’

Digitale transformatie is stiefkindje
Ondernemers, laat die nieuwe wereld niet aan u voorbij gaan. Patrick Fokke, Industry Sales Director Benelux van de Digital Factory Division PLM van Siemens Industry Software, leidde één van de sessies tijdens de ABN AMRO-themamiddag. De titel was ‘Digital Twinning: praktijk of ver-van-mijn-bed-show?’, maar hij trok het veel breder. Zo’n digitale tweeling van een fysiek product speelt een steeds grotere rol in de engineeringsfase en verzamelt data tijdens het gebruik om de prestaties te optimaliseren. ‘Is zo’n Digital Twin nieuw?’, vroeg Fokke zich af. ‘Nou, niet echt, simulatiemodellen zijn er al minstens een kwart eeuw, maar beperkende factoren als de dataopslag en de snelheid zijn verdwenen.’ Maar waar Fokke zich zorgen over maakt, is dat digitale transformatie en businessinnovatie nog steeds stiefkindjes zijn in de industrie. Bedrijven leggen toch vooral nog lekker vertrouwd de focus op kostenreductie en traditionele automatisering.

Niet op je handen blijven zitten
Siemens presenteerde recent het rapport ‘Kansen en knelpunten in de smart machine industry’. Veel machinebouwers zijn sceptisch over nieuwe verdienmodellen, ze wachten af en kijken graag wat er elders gebeurt, komt uit het onderzoek. ‘Nee, niet doen’, zei Fokke. ‘Je wilt naar een fabriek met batchgrootte 1. Neem Adidas die elke schoen compleet geautomatiseerd en gepersonaliseerd produceert.’ Het Belgische Delta Application Technics is ook een mooi voorbeeld: dat is afgestapt van kostbare fysieke prototyping en simuleert en optimaliseert alles virtueel. ‘Blijf niet op je handen zitten. Wat wordt jouw businessmodel?’ Eind november zal ik mijn nieuwe rapport over Digital Twinning publiceren, waarbij ik meer in zal gaan op de toegevoegde waarde voor de mkb-ondernemer.

Geen goede businesscase, geen transitie
Nog zo’n wereld die op z’n kop moet, is die van onze energievoorziening, aldus Arnold Mulder, Sector Banker Energy van ABN AMRO, in zijn presentatie vorige week. De bal ligt bij de ondernemers en financiers, maar bovenal bij de overheid. Voor de energietransitie is 80 miljard euro nodig tot 2030: hoe krijgen we die miljardenstromen op gang? Ook hier geldt: geen goede businesscase, geen transitie. ‘Er is geld en bereidheid bij de banken’, aldus Arnold Mulder. ‘We hebben meer geld dan er duurzame projecten mét een businesscase op ons afkomen.’ Maar het overheidsbeleid is nogal ongewis. Nieuwe kolencentrales zijn gebouwd en kunnen nu hun economische levensduur niet eens halen. De overheid wilde ondergrondse CO2-opslag, maar toen toch maar weer niet en nu – volgens het regeerakkoord – toch maar weer wel.

Maak de rules of the game helder
Hoe het wél kan? Neem de offshore windmolenparken die gebouwd zijn met vijftien jaar gegarandeerde subsidie. Dat maakt risico’s beheersbaar. De overheid schept de juiste voorwaarden, de financiers stappen in. Het bedrijfsleven kan leveren en veel leren. ‘Vervolgens kan de overheid zich terugtrekken. Banken zijn risico-avers, die moet je een langetermijnperspectief geven.’ Het is geen onwil van de overheid, maar maak alsjeblieft de rules of the game duidelijk. En bedrijven, wees ook hier voorbereid, breng in kaart wat je zelf met die energietransitie moet en wil. Want nogmaals: ‘If not us, then who?’

Zie hier ook het artikel van Arnold Mulder over de energietransitie.