Visie op rente en euro – Voorlopig stabiele rentes en euro

door: Nico Klene

(Bijna) geen wijzigingen in ramingen

  • Eerste renteverhoging van de ECB in december 2019
  • Lange rente pas in 2019 verder omhoog
  • De euro zal niet meer verzwakken naar 1,10; volgend jaar loopt de koers verder op
2018-09-visie.pdf (93 KB)
Download

Geen nieuws van de ECB

Van de kant van de ECB was er weinig nieuws. Eerder had ECB-president Mario Draghi laten weten dat hij nog altijd positief is over de vooruitzichten voor de economie, al zijn er risico’s. Ook ziet de ECB wat meer inflatoire druk.

Die inflatoire druk is nog niet zichtbaar in de kerninflatie . Na de stijging in juli viel de kerninflatie in augustus weet iets terug naar 1,0% (voorlopig cijfer). Bovendien wijst de recente ontwikkeling van de stemmingsindicatoren voor de eurozone-economie evenmin op inflatoire druk.

Eerste renteverhoging ECB eind 2019

Zoals eerder gemeld, gaan wij ervan uit dat de ECB pas in december 2019 de eerste rentestap zal zetten. Dat is iets later dan de ECB lijkt te suggereren.

De Euriborrentes blijven heel 2019 nog negatief. Maar in het laatste deel van het jaar worden ze wat minder negatief.

Lange rente nog laag

De lange rente in Nederland (en Duitsland) is in augustus weer iets gedaald. Dat had onder meer te maken met de zorg dat de ontwikkelingen in Turkije negatieve gevolgen kunnen hebben voor banken in de eurozone. Daarnaast leidden begrotings¬onderhandelingen in Italië tot onrust op de financiële markten. Al gevolg van deze plannen zouden de Italiaanse overheids¬financiën flink kunnen verslechteren.

Die onderhandelingen in Italië zijn nog niet afgerond. Daarnaast speelt nog steeds het handelsconflict tussen met name de VS en China. Er is dus voldoende reden om te denken dat de lange rente voorlopig laag blijft. Maar als in het najaar de economische groei (zoals wij verwachten) weer wat aantrekt, kan de lange rente hier omhoog, al is het maar een beetje. Ook verdere renteverhogingen in de VS zorgen voor opwaartse druk op de lange rente. En in de loop van 2019 kan de rente verder oplopen onder invloed van het verwachte minder ruime beleid van de ECB.

Geen verdere verzwakking euro meer verwacht

De euro-dollarkoers is in de eerste helft van augustus gedaald. De euro zakte onder USD 1,15, een koers die werd gezien als een belangrijk niveau. Vervolgens bereikte de euro halverwege de maand zelfs een koers van ongeveer USD 1,13, maar daarna liet de munt weer herstel zien. Via ruim 1,17 eindigde de koers de maand op USD 1,164.

Als we kijken naar de activiteiten van beleggers dan lijkt het erop dat de zwakte van de euro ten opzichte van de dollar voorbij is. We verwachten daarom niet langer dat de euro verder zal dalen naar 1,10. (Dat wás onze koersindicatie voor eind derde kwartaal.) We denken dat de markten wat positiever zijn geworden over de economische vooruitzichten voor de eurozone.

Een duidelijk verdere stijging van de euro verwachten we overigens nog niet. De Amerikaanse Fed gaat waarschijnlijk dit jaar en in de eerste helft van 2019 door met het verhogen van de rente terwijl de ECB pas laat in 2019 tot een eerste rente¬verhoging overgaat. Het renteverschil loopt dus verder op.

Maar volgend jaar kan de euro verder stijgen. De markten gaan er namelijk rekening mee houden dat de renteverschillen tussen de VS en de eurozone zullen afnemen. Enerzijds gaat de Fed naar verwachting na het tweede kwartaal (van 2019) stoppen met het verhogen van de rente, terwijl anderzijds de ECB de rente eindelijk gaat verhogen.

Onze prognose voor het derde kwartaal is verhoogd, maar de prognoses voor eind dit jaar en 2019 zijn niet aangepast.