Nederlandse economie nog verrassend sterk

door: Nico Klene

  • De Nederlandse economie groeit dit jaar opnieuw sterk – met bijna 3%. Dat is vergelijkbaar met de groei in 2017. Onze bbp-raming is ongewijzigd
  • Ondanks de vertraging in het begin van het jaar, was de bbp-stijging in het eerste halfjaar amper lager dan de gemiddelde kwartaalgroei in 2017. Dat is verrassend omdat in de eurozone de bbp-groei wel duidelijk lager was. Daarmee steekt Nederland positief af bij de eurozone
  • Na de krimp in het eerste kwartaal, is de uitvoer in het tweede kwartaal flink gestegen (ten opzichte van het voorgaande kwartaal). Mede daardoor ging de bbp-groei weer omhoog, van 0,6% naar 0,8%
  • Zowel de uitvoer als de binnenlandse bestedingen (consumptie, investeringen, overheidsbestedingen) dragen bij aan de groei in 2018 en 2019. Doordat de overheid niet alle geplande extra bestedingen al dit jaar kan realiseren, schuift zij noodgedwongen een deel door naar 2019
  • In 2019 valt de groei van de Nederlandse economie lager uit. Maar met 2½% blijft de groei stevig
  • Het aantal banen stijgt fors. Maar de werkloosheid zal nog waar weinig verder dalen. De meeste banen gaan naar nieuwkomers op de arbeidsmarkt
  • Het economisch beeld is nog gunstig, maar de risico’s op tegenvallers zijn verder toegenomen. Dat heeft onder meer te maken met het aanhoudende handelsconflict met de VS en het gevaar van een harde Brexit
Ned-economie-in-zicht-sep18-1.pdf (159 KB)
Download

In het kort: 

Nederlandse economie doet het verrassend goed

De Nederlandse economie draait nog altijd verrassend goed. Verrassend, omdat de economie zich lijkt te onttrekken aan de groeivertraging in de eurozone als geheel. Terwijl in de eurozone de stijging van het bruto binnenlands product (bbp) in de eerste twee kwartalen duidelijk achterbleef bij de gemiddelde kwartaalgroei in 2017, was daar in Nederland amper sprake van. Ook in ons land zagen we een lagere bbp-groei in het eerste kwartaal, maar in het voorjaar veerde deze weer op.

Zowel de binnenlandse bestedingen als de uitvoer blijven stijgen. De krimp van de uitvoer in het eerste kwartaal lijkt eenmalig te zijn geweest. De Nederlandse vertrouwensindicatoren hebben vanaf hun zeer hoge niveaus in februari een daling laten zien, maar ze liggen nog steeds op een hoog niveau. We verwachten dan ook dat de economische groei aanhoudt. Wel kan de groei wat afzwakken. Voor heel 2018 voorzien we een stijgingstempo van bijna 3%. Volgend jaar zwakt de bbp-groei af naar ongeveer 2½%.