Woningmarktmonitor – Gat nieuwbouw nog niet gedicht

door: Philip Bokeloh

  • Gebrek aan woningen duwt prijspeil verder omhoog…
  • …en zet een rem op het aantal woningaankopen
  • Nieuwbouw neemt toe, maar niet voldoende om het gat te dichten
180927-Woningmarktmonitor-september.pdf (727 KB)
Download

Samenvatting:

Het aantal transacties blijft afnemen. Eerder was er alleen sprake van een daling in de Randstad, maar inmiddels is de afname ook in de overige provincies zichtbaar. Een belangrijke reden voor de daling is het omvangrijke woningtekort. Het aantal huizen dat te koop staat, neemt af. Kopers hebben zodoende steeds minder keus. Wij houden er rekening mee dat de aankopen verder zullen afnemen.

Het gebrek aan woningen drijft de waarderingen verder op. In augustus steeg de prijsindex bestaande woningen met 9,3% j-o-j. Het gemiddelde prijspeil ligt inmiddels 3,7% boven het pré-crisisniveau. Maar de regionale verschillen zijn fors. Vanwege de hoger dan verwachte uitkomst in augustus hebben wij onze raming voor dit jaar nipt verhoogd. Wij verwachten dat de prijzen blijven stijgen, zij het geleidelijk minder hard.

Aanvulling van de woningvoorraad vanuit nieuwbouw is er wel, maar schiet nog altijd tekort ten opzichte van de behoefte. Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de bouwopgave voor een groot deel bij de gemeenten gelegd. In de recent door de gemeenten gesloten coalitieakkoorden is er dan ook de nodige aandacht voor verhoging van de bouwproductie.

Daarnaast staan er in de akkoorden initiatieven om de doorstroming te bevorderen. Ook de verduurzaming van de woningvoorraad staat bij de gemeenten hoog op de agenda. Aangezien dit onderwerp nog in de kinderschoenen staat, komt het de gemeenten goed uit dat zij met de nieuwe Crisis- en Herstelwet meer ruimte krijgen om met beleid te experimenteren.

De volledige analyse vindt u in de bovenstaande download.