Weer iets hoger groeicijfer Nederlandse economie in tweede kwartaal

door: Nico Klene

In het tweede kwartaal groeide de Nederlandse economie met 0,7% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (k-o-k). Dat is iets meer dan in het eerste kwartaal. Het groeicijfer was iets hoger dan de marktverwachting en ook hoger dan de gemiddelde groei in de eurozone (0,4 k-o-k).

Groei vooral dankzij buitenlandse handel

Het bruto binnenlands product (bbp) nam met 0,7% iets meer toe dan in het eerste kwartaal (+0,6% k-o-k). Dat kwam vooral door de expansie van de uitvoer. In het eerste kwartaal was de uitvoer juist gekrompen. Bovendien deed de uitvoer het nu flink beter dan de invoer, nadat in het vorige kwartaal het tegenovergestelde het geval was. Daardoor sloeg de bijdrage van de netto-uitvoer (uitvoer minus invoer) aan de bbp-groei om van ruwweg –0,7%-punt naar +0,8%-punt.

Binnenlandse bestedingen zijn wat afgenomen na heel sterk eerste kwartaal

De investeringen namen toe, maar minder dan in het voorgaande kwartaal. Dat gold nog meer voor de gezinsconsumptie. Deze bestedingen liet geen groei zien, na een overigens heel sterke stijging in het eerste kwartaal. Doordat de voorraadvorming flink lager uitviel dan in het eerste kwartaal zijn de binnenlandse bestedingen al met al wat gedaald.
Maar nogmaals: dit moeten we zien tegen de achtergrond van de heel sterke groei van de binnenlandse bestedingen in het eerste kwartaal.

Vooruitzichten nog vrij gunstig

De Nederlandse vertrouwensindicatoren hebben vanaf hun zeer hoge niveaus in februari een daling laten zien. Nog steeds liggen ze echter op een hoog niveau. We voorzien dan ook dat de economische groei aanhoudt. Wel kan de groei wat gaan afzwakken. Voor heel 2018 lijkt een stijgingstempo van krap 3% nog steeds haalbaar.