Visie op rente en euro – Voorlopig geen rentestijging

door: Nico Klene

Geen wijzigingen in ramingen

  • Wij verwachten de eerste renteverhoging van de ECB pas in december 2019
  • Lange rente pas in 2019 verder omhoog
  • De euro kan iets verzwakken; in het najaar weer wat sterker
2018-08-visie-1.pdf (200 KB)
Download

ECB hint op renteverhoging in herfst 2019

Na de rentevergadering van half juni heeft ECB-president Mario Draghi aangegeven dat de beleidsrente “minstens tot en met de zomer” van 2019 ongewijzigd zal blijven. Daarna is een discussie op gang gekomen over de strekking van deze tijdsaanduiding. Ook waren er ECB-vertegenwoordigers die uitlieten dat de eerste rentestap wel eens eerder kon komen dan ‘de markt’ verwachtte.

Vorige week heeft de ECB opnieuw vergaderd. Uit de toelichting die Draghi daarna gaf, kunnen we opmaken dat het tot de herfst kan duren voordat de eerste renteverhoging komt.

Draghi bleek nog altijd positief over de vooruitzichten voor de economie, al ziet hij protectionisme als een duidelijk risico. Vermeldenswaard is dat de ECB wat meer inflatoire druk ziet.

“De binnenlandse kostendruk wordt sterker en breder”, staat in het persbericht. Het woord ‘breder’ is nieuw in dit verband. Draghi heeft er dan ook vertrouwen is dat de (kern)inflatie zal oplopen. Toch wijst Draghi erop dat nog altijd een stevige monetaire impuls nodig is opdat de binnenlandse inflatoire druk verder kan toenemen.

Wij denken dat eerste renteverhoging nog iets later komt

Wij handhaven onze verwachting dat de ECB nog iets later de eerste rentestap zal zetten: pas in december 2019. Wij zien namelijk minder inflatoire druk dan de ECB. Deze verwachting wordt gevoed door de verdere vertraging van de economische groei in de eurozone in het tweede kwartaal.[1]

Wij denken dat de kerninflatie[2] lager gaat uitvallen dan de juniramingen van de ECB, al ging de kerninflatie in juli weer omhoog – naar 1,1%. Maar daarmee ligt dit cijfer nog amper boven het gemiddelde van 2017 en van de eerste helft van dit jaar. De arbeidsmarkt van de eurozone is gemiddeld nog altijd vrij ruim, wat de loonstijging voorlopig zal blijven afzwakken – en daarmee de kerninflatie.

De Euriborrentes blijven in heel 2019 nog negatief. Wel zullen ze eind volgend jaar wat minder negatief worden.

Lange rente tijdelijk gestegen – in najaar verder omhoog

De lange rente in Nederland (en Duitsland) is in juli weer opgelopen. Dat komt vooral doordat de eerdere onrust rond het handelsconflict met de VS en rond de politieke situatie in Italië weer wat afnam. Eind juli leek de handelsoorlog tussen de VS en Europa zelfs afgewend; althans voorlopig.

Als in het najaar de economische groei weer aantrekt, kan de lange rente hier verder omhoog. Ook de (verwachte) verdere renteverhogingen in de VS leiden tot opwaartse druk op de lange rente. En naderhand kan de rente verder oplopen onder invloed van het verwachte minder ruime beleid van de ECB.

Dit neemt niet weg dat de Duitse en Nederlandse lange rente in de nabije toekomst toch weer wat omlaag kan. De economische groei in de eurozone is momenteel (tijdelijk, zo denken wij) vrij zwak. En het handelsconflict kan zo maar weer oplaaien. Hetzelfde geldt voor de onrust rond de politieke situatie in Italië.

De euro kan tijdelijk wat verzwakken

De euro-dollarkoers is in juli per saldo vrijwel stabiel gebleven.

Op korte termijn kan de euro – mede door een oplopend renteverschil met de VS – wat verzwakken, zo denken wij. Maar in het najaar kan de munt herstellen bij een weer oplopende lange rente in de eurozone. En volgend jaar kan de euro verder stijgen als de markten er rekening mee gaan houden dat de renteverschillen met de VS zullen afnemen omdat ook de ECB de rente uiteindelijk gaat verhogen.

[1] De kwartaal-op-kwartaalgroei zwakte verder af naar 0,3% – van 0,4% in het eerste kwartaal. In de laatste drie kwartalen van 2017 was de groei steeds 0,7% k-o-k.
[2] Exclusief de (volatiele) prijzen van voedsel, tabak en energie.