FX Weekly – Opmars EUR/USD even gestopt

door: Georgette Boele

  • Opmars EUR/USD lijkt even gestopt
  • Aandacht voor Amerikaanse macro-economische cijfers en politieke ontwikkelingen
  • Licht herstel van sterling
180830-FX-Weekly.pdf (50 KB)
Download

Stijging EUR/USD lijkt even te stoppen

In de periode van 15 tot 28 augustus is EUR/USD gestegen van 1,1301 tot 1,1733. Dat is een toename van 3,8%. Aan deze stijging is voorlopig een einde gekomen. Hier zijn verschillende redenen voor aan te voeren. De eerste is de bevestiging dat Richard Clarida de vice-voorzitter van het bestuur van de Fed wordt. Hij was in april al door het Witte Huis benoemd maar dat hij nu ook is bevestigd, werd beoordeeld als positief voor de dollar. Dit komt doordat hij voorstander lijkt te zijn van het verder verkrappen van het monetaire beleid in het huidige tempo. Ten tweede heeft een aantal beleggers – met een korte-termijnhorizon – die de euro op een lager niveau gekocht hebben waarschijnlijk winst genomen. Ze wachten af of EUR/USD nog eens richting 1,15 zakt of zelfs eronder. Mocht EUR/USD een nieuwe bodem vinden rond of boven het vorige dieptepunt van 1,1301, dan zullen ze waarschijnlijk opnieuw euro’s kopen om te zien tot hoever deze munt zal stijgen. Ten derde is, na een week van vakanties in Turkije waardoor de Turkse financiële markten grotendeels dicht waren, de aandacht voor dit land terug. Hierdoor is het beleggerssentiment verslechterd en dit heeft de Amerikaanse dollar wat omhoog geduwd. Kortom: de euro heeft iets terrein verloren ten opzichte van de dollar. Volgende week zal de aandacht vooral uitgaan naar Amerikaanse macro-economische cijfers (zoals het banenrapport) en de politieke ontwikkelingen. Sterkere cijfers of een verslechtering van het beleggerssentiment zullen de dollar sterker maken waardoor EUR/USD onder 1,16 zou kunnen zakken.

Licht herstel van het pond

De afgelopen weken is het Britse pond verzwakt omdat beleggers vreesden dat er geen Brexit-overeenkomst zal komen. Dit vertaalt zich in zeer grote speculatieve net-short posities in het pond. Deze posities komen aardig in de buurt van de enorme grote net-short posities in maart 2017. Deze week is het Britse pond echter gestegen omdat er hoop is dat er misschien toch een Brexit-overeenkomst zal komen. Het lange onderhandelingsproces zorgt voor de nodige onzekerheid. Het lijkt erop dat een mogelijke overeenkomst voor oktober niet mogelijk is. Eerder werd dit wel aangenomen. De nieuwe streefdatum schijnt nu november te zijn. Op dit moment is het risico dat er geen overeenkomst komt al voor een aanzienlijk deel verwerkt in de koers van het pond (kijkend naar de grote net-short posities in het pond). Ons basisscenario blijft dat er vroeg of laat een overeenkomst – die een bepaalde mate van vrije handel toestaat – zal zijn tussen het VK en de EU. Het is in ieders belang om tot een overeenkomst te komen. Daarom verwachten we een herstel van het pond. Onze eindejaarsprognoses staan op 1,34 voor GBP/USD en 0,86 voor EUR/GBP. Mocht er geen Brexit-overeenkomst komen, dan zou het pond ongeveer 5-7% kunnen dalen. Mocht er een tweede referendum komen met de mogelijkheid om te stemmen dat het VK toch in de EU kan blijven, dan zal het pond sterk stijgen.