China Focus – Druk neemt toe

door: Arjen van Dijkhuizen

  • Na escalatie handelsoorlog VS-China zijn er nu plannen voor hervatten overleg
  • Handelsconflict laat sporen na op Chinese financiële markten
  • Stabilisatie/herstel yuan verwacht, wel is raming eind 2018 neerwaarts herzien
  • Meeste macrodata over juli wijzen op verdere groeivertraging …
  • … al blijft de groei van de invoer en uitvoer sterk ondanks het handelsconflict
  • Beijng past beleid verder aan om de economie te stabiliseren
180817-China-Focus.pdf (271 KB)
Download

Na escalatie handelsoorlog VS-China in de zomer …

Gedurende de zomer zijn de (handels)spanningen tussen de VS en China toegenomen. Op 6 juli voerde de VS ‘Section 301’-tarieven in over een eerste tranche van USD 34 mld aan Chinese uitvoer. China reageerde hierop met evenredige maatregelen. Op 1 augustus, tegen de achtergrond van een sterke yuandepreciatie, meldde president Trump dat hij over de al eerder aangekondigde tweede ronde van USD 200 miljard een tarief van 25% in plaats van 10% zou heffen. Beijing kwam hierop met de tegenmaatregel om 5-25% te heffen over USD 60 mld aan invoer vanuit de VS. Op 7 augustus meldde de VS dat de tweede tranche van de eerste ronde (ad US 16 mld) op 23 augustus zal ingaan. China antwoordde opnieuw dat het met gelijke munt zou terugbetalen.

  

… zijn er nu plannen voor hervatting van overleg

Ondertussen lijkt er wat ontdooiing plaats te vinden in de relaties tussen de VS en de EU/NAFTA-partners. De focus van het Amerikaans protectionisme komt daarmee weer vrij specifiek bij China te liggen. Dit alles speelt zich af tegen de achtergrond van politieke ontwikkelingen in de VS, in de aanloop naar tussentijdse verkiezingen in november. Overigens steunen over het algemeen zowel de Republikeinen als de Democraten een strenge aanpak van China. Toch volgde deze week het nieuws dat eind augustus de bilaterale onderhandelingen tussen de beide grootmachten – die in juni vastliepen – weer worden hervat.

Handelsconflict laat sporen na op Chinese financiële markten

De toegenomen handelsspanningen laten hun sporen na op de Chinese financiële markten. Wereldwijd bezien behoren de Chinese aandelenmarkten dit jaar tot de slechtst presterende. Alleen kwetsbare opkomende landen als Argentinië, Turkije en Venezuela doen het nog slechter. Ook is de Chinese CDS-premie de laatste weken weer gestegen, al blijft deze op een redelijk laag niveau. Verder is de Chinese yuan de afgelopen maanden duidelijk verzwakt ten opzichte van de dollar. Dit legt het beleidsdilemma van de Chinese autoriteiten bloot. Enerzijds heeft Beijing zich gecommiteerd aan een meer marktconform wisselkoersregime (daarbij is het waarschijnlijk dat een depreciatie wordt getolereerd om te compenseren voor Amerikaanse invoertarieven). Anderzijds maken publiek commentaar en specifieke maatregelen van de centrale bank, waaronder het duurder maken van short gaan op de yuan, duidelijk dat deze een te sterke afzwakking van de munt niet zal toestaan. Beijing heeft duidelijk geleerd van de turbulentie in 2015 en begin 2016. Toen leidde de vrees voor een (grootschalige) yuan-depreciatie tot forse kapitaaluitstroom en druk op de Chinese deviezenreserves.

Stabilisatie/herstel yuan verwacht; USD/CNY-raming eind 2018 neerwaarts herzien

We denken dat de zwakte van de Chinese yuan zo goed als voorbij is. USD/CNY is sinds april gestegen van 6,27 tot ongeveer 6,90, oftewel een stijging van 10%. Aanvankelijk kwam dat vooral door algehele dollarsterkte, maar in de loop der tijd begonnen ook de oplopende handelsspanningen tussen de VS en China en zorgen over de Chinese economie een rol te spelen. De koers heeft het hoogtepunt van 2016 genaderd, dat net boven 6,95 ligt. Mocht USD/CNY boven dit niveau stijgen of zelfs boven het psychologische niveau van 7,0, dan zullen beleggers bezorgd worden over de bloot-stelling van hun posities op China. Als gevolg hiervan zou China weer te maken kunnen krijgen met kapitaaluitstroom. De Chinese autoriteiten proberen dit te beperken. China heeft laten zien dat ze de yuan meer overlaat aan marktkrachten, maar er is een limiet tot hoever de autoriteiten bereid zijn te gaan. Zij willen niet de controle kwijtraken. Daarom denken we dat de Chinese yuan op het huidige niveau zal stabiliseren en dat de yuan later dit jaar zal herstellen richting onze nieuwe eindejaarsprognose van 6,7 (was 6,50) ten opzichte van de dollar (Georgette Boele).

Macrodata over juli wijzen op verdere groeivertraging …

De inkoopmanagersindices van NBS en Caixin die eerder deze maand verschenen, waren zwakker dan vewacht en beneden de niveaus die in juni werden bereikt. Dat gold zowel voor de verwerkende industrie als voor de dienstensector. Ook andere macrodata over juli wijzen erop dat de Chinese groeivertraging doorzet. De groei van de industriële productie bleef met 6,0% j-o-j stabiel. De groei van de detailhandelsverkopen vertraagde echter wat, naar 8,8% j-o-j (juni 9,0%), en kwam daarmee onder de consensus-verwachting (9,1%) uit. De investeringsgroei bereikte in juli een nieuw dieptepunt van 5,5% j-o-j. Dat kwam vooral door de zwakke groei van de publieke investeringen (1,5% j-o-j), waarbij de investeringen in infrastructuur negatief opvielen. Toch waren de cijfers van de buitenlandse handel opvallend sterk (zie hierna). Ook toonde de onroerendgoedmarkt veerkracht. Al met al bleef de maandelijkse groeiraming van Bloomberg stabiel op 6,7% j-o-j, iets onder het gemiddelde van 7,0% dat in de eerste helft van dit jaar werd bereikt.

  

… hoewel de groei van de invoer en uitvoer sterk blijft ondanks het handelsconflict

De Chinese handelscijfers die vorige week uitkwamen, waren opvallend sterk en beter dan verwacht. Het opgelopen handelsconflict blijkt dus nog niet echt zichtbaar in deze cijfers. De uitvoergroei versnelde iets, naar 12,2% j-o-j (juni: 11,2% / consensus: 10%). Dat duidt op een nog altijd robuuste externe vraag ondanks de handelsspanningen. De invoergroei sprong naar een zesmaands hoogtepunt van 27,3% j-o-j in juli (juni: 14,1% / consensus: 16,5%). In de eerste zeven maanden van dit jaar groeide de invoer gemiddeld met 21% j-o-j. Dat is zelfs boven het al hoge cijfer van gemiddeld 16% in 2017. Dit toont aan dat de binnenlandse vraag behoorlijk solide blijft. Ook speelt de robuuste uitvoer een rol, omdat een aanzienlijk deel van de invoer gerelateerd is aan de uitvoer. Als we onderscheid maken naar verschillende regio’s, dan valt de sterke uitvoergroei naar de EU en Duitsland op (circa 20% j-o-j in juli, na een zwakke junimaand). Ook de invoergroei vanuit de VS blijft met circa 10% j-o-j sterk. Overigens moet bij deze cijfers worden bedacht dat deze opwaarts vertekend kunnen zijn door het naar voren halen van bepaalde transacties om de invoertarieven die per 6 juli zijn ingegaan te omzeilen. Vooruitkijkend gaan we nog steeds uit van een afzwakking van de groei van de uitvoer en de invoer in de komende kwartalen, zeker (maar niet alleen) indien het handelsconflict met de VS verder zou escaleren.

Beijing past de beleidsmix verder aan om economie te stabiliseren

Het Politbureau van de communistische partij kwam op 31 juli bijeen. In een begeleidend communiqué werd gesteld dat de overheid een pro-actiever monetair en budgettair beleid zal voeren om stabilisatie van de economische groei te bewerkstelligen. We verwachten dat de autoriteiten doorgaan met het versoepelen van het macro-economisch beleid en het verzachten (maar niet volledig terugdraaien) van het beleid gericht op financial deleveraging. In de afgelopen maanden heeft de centrale bank de bancaire reserve-vereisten verschillende malen verlaagd en via haar Medium-Term Lending Facility gewerkt aan het beschermen van de liquiditeit in het financiële stelsel. Bancaire toezicht-houders hebben maatregelen genomen ter ondersteuning van de kredietverlening aan de reële economie, in het bijzonder aan het midden- en kleinbedrijf. Dit heeft al geleid tot een verruiming van de financiële condities in China. We verwachten dat de overheid ook op het begrotingsvlak het beleid wat zal versoepelen. Het is waarschijnlijk dat de uitgifte van obligaties door de lagere overheden zal toenemen in de komende maanden. Deze beleidscorrecties in acht nemend, gaan we ervan uit dat de groeivertraging van de Chinese economie geleidelijk zal blijven verlopen.