Zicht op later

door: Pierre Berntsen , Jan de Ruyter , Nadia Menkveld , Nico Klene , Martijn Leguijt

De keuze maken om je bedrijf te beëindigen is lastig. Ook het bepalen van het juiste moment kost vele hoofdbrekens. Deze keuze is extra moeilijk vanwege de impact op jezelf, je familie en je omgeving. Als ondernemer heb je al vele keuzes gemaakt, maar die kon je vaak onderbouwen met berekeningen. Vraagstukken met een emotionele lading laten zich minder makkelijk beredeneren

Als externe factoren je dwingen om keuzes te maken, wordt tijd vaak de beperkende factor. Als bijvoorbeeld de overheid besluit om een weg over jouw bedrijf aan te leggen of de opbrengsten blijven te laag om aan alle verplichtingen te voldoen. Als ondernemer sta je er vaak alleen voor en is het moeilijk om alles goed te overzien. Als dreigt dat je keuzes niet meer zelf in de
hand hebt, wordt het tijd om zaken bespreekbaar te maken. Wellicht is het nog mogelijk om tijd en geld te verkrijgen om de strategie van je bedrijf te veranderen. Of misschien is de tijd gekomen om te stoppen. Op tijd beginnen is belangrijk om op de meest optimale manier afscheid te nemen van de periode als ondernemer. Dat is niet makkelijk. Wanneer brengt het bedrijf het meest op? Hoe kun je met zo min mogelijk verlies een moeilijke periode afsluiten? Hoeveel tijd heb ik nog? Hoe zit het met de fiscaliteiten? Hoe reageert mijn omgeving op mijn besluit? Voor veelondernemers is het vermogen in het bedrijf hun pensioenvoorziening.

Iedere ondernemer weet dat het moment komt om met het bedrijf te stoppen of het over te dragen. En soms is een bedrijf beëindigen ingewikkelder dan er één te starten. In strategische plannen staat bijna nooit iets over bedrijfsbeëindiging. Omdat er veel verplichtingen naar bijvoorbeeld familie, personeel of andere ketenpartijen zijn ontstaan is het goed om
jezelf tijdig voor te bereiden. Zoek iemand waarmee je ook de emotionele kant van beslissingen kunt delen. En neem het staken of overdragen van je bedrijf op tijd mee in je strategische plannen. Op deze manier kun je zelf de meeste zaken beïnvloeden.

Zicht op later - Thema-uitgave Agrarisch Nieuws - Juli 2018 (1 MB)
Download