Visie op rente en euro – Renteverhoging ECB komt mogelijk later

door: Nico Klene

Ramingen rente verlaagd

  • Door uitspraken van ECB-vertegenwoordigers denken wij dat de eerste renteverhoging van de ECB later zal komen – pas in december 2019 (i.p.v. in september)
  • Onze raming voor de lange rente is (opnieuw) verlaagd.
  • De euro kan verder verzwakken en zal pas in het najaar weer wat sterker worden
2018-07-visie.pdf (177 KB)
Download

ECB stopt met kwantitatieve verruiming

Na de rentevergadering van half juni heeft de ECB bekendgemaakt na dit jaar te stoppen met haar opkoopprogramma van obligaties (‘kwantitatieve verruiming’). Dat is iets eerder dan wij hadden verwacht. Belangrijker was dat ECB-president Mario Draghi aangaf dat de beleidsrente “minstens tot en met de zomer” van 2019 ongewijzigd zal blijven. Dat kwam aardig overeen met onze verwachting.

We denken nu dat eerste renteverhoging ECB later komt

Maar daarna lijkt er toch wat veranderd te zijn. Diverse ECB-vertegenwoordigers lieten zich heel voorzichtig uit over die eerste renteverhoging. Zo benadrukte Draghi het woord ‘minstens’ in “minstens tot en met de zomer”. Ook zei hij de ECB ‘geduld’ heeft. Een ander lid van het ECB-bestuur zei dat “tot en met de zomer” hier betekent: tot eind september. Verder suggereerde hij dat in de herfst (van 2019) over een rentestap zou kunnen worden gesproken; niet dat de rente dan al per se omhoog gaat.

Bovendien denken wij dat de kerninflatie lager gaat uitvallen dan de jongste ramingen van de ECB. In juni ging dit cijfer weer iets omlaag: van 1,1% naar 1,0%. De arbeidsmarkt van de eurozone is gemiddeld nog altijd vrij ruim, wat de loonstijging voorlopig zal blijven drukken – en daarmee de kerninflatie.

Al met al is dit voor ons reden geweest om onze verwachting ten aanzien van eerste rentestap van de ECB te herzien. We gaan er nu van uit dat de ECB niet in september maar pas in december 2019 de rente voor het eerst gaat verhogen – met 10 basispunten. Gevolg daarvan is dat ook de Euriborrentes eind 2019 wat minder zullen oplopen.

Raming lange rente opnieuw verlaagd

De lange rente is in juni verder gedaald. En we denken dat de rente nog wat verder omlaag kan. Dat heeft deels te maken met onze taxatie dat de ECB de rente later gaat verhogen. Verder verwachten we wat neerwaartse druk van mogelijk oplopende stress op de Italiaanse obligatiemarkt of van het handelsconflict met de VS. We hebben daarom onze ramingen voor de tienjaarsrente voor de rest van dit jaar én voor volgend jaar verlaagd.

In het najaar verwachten we enige stijging van de rente als de economische groei weer aantrekt. Bovendien gaan we ervan uit dat de risico’s die we nu zien, wat afnemen. Vervolgens kan de rente in 2019 verder oplopen onder invloed van het verwachte minder ruime beleid van de ECB.

De euro kan tijdelijk nog wat verder verzwakken

De euro-dollarkoers is in juni per saldo vrij stabiel gebleven. De kans dat de ECB pas na september 2019 de rente gaat verhogen lijkt (nog) geen invloed te hebben gehad op de koers. We wijzen erop dat onze visie dat de rente pas eind 2019 omhoog gaat, (nog) niet algemeen wordt gedeeld door de markt. De vraag is of nieuw negatief nieuws over de eurozone de euro wel zal doen verzwakken. Of zal de munt weerstand blijven bieden en mogelijk zelfs weer opveren?

Vooralsnog blijven wij bij onze verwachting dat de euro – mede door een oplopend renteverschil met de VS – nog wat zal verzwakken. In het najaar kan de munt wat herstellen bij een oplopende lange rente in de eurozone (zie boven). En volgend jaar kan de euro verder stijgen als de markten er rekening mee gaan houden dat de renteverschillen met de VS verder zullen afnemen omdat ook de ECB de rente uiteindelijk gaat verhogen.