Stand van TMT juli 2018

door: Kasper Buiting

De sterke Nederlandse economie stuwt de TMT-sector, maar de verschillen tussen de onderliggende branches blijven groot. Vooral de IT-bedrijven profiteren van het economisch getij, maar ook de branche van tv-producties . De drukkerijen, uitgevers en telecombedrijven blijven ondanks de hoogconjunctuur in mineur. De TMT-sector kent nog steeds weinig belemmeringen, maar het tekort aan personeel wordt steeds nijpender en begint een wissel te trekken op de groei.

Meer informatie is te vinden in de Stand van TMT:

Stand-v-tmt-juli-2018-1.pdf (655 KB)
Download

Economisch klimaat gunstig

De TMT-sector profiteert van het economisch klimaat. Dit jaar zal de economie met 2,9% groeien. Dit is weliswaar iets lager dan eerder voorspeld, maar nog steeds stevig. De belangrijkste economische indicatoren zijn ook positief, al zijn enkele wel omlaag gegaan de laatste maanden. Al met al blijven de meeste seinen op groen staan voor de TMT-sector

Weinig belemmeringen in de sector, maar tekort aan arbeidskrachten trekt wissel

Ongeveer de helft van de ondernemers in de sector ondervindt geen serieuze belemmeringen voor groei van hun onderneming. Dit is op zich positief, maar dit aantal is de laatste maanden, ondanks de economische groei, niet verder toegenomen. Dat heeft vooral te maken met het tekort aan arbeidskrachten dat door steeds meer ondernemers als een serieuze belemmering wordt ervaren. Vooral in de IT-branche is dit een groot probleem.

IT-branche is de sterkste groeier in sector met sterk uiteenlopende groeipaden

De IT-branche, veruit de grootste binnen TMT, groeit sterk. Voortgaande digitalisering van de samenleving en een gunstig economisch klimaat zijn hier debet aan. Ook de tv-contentbedrijven doen het goed. Aan de andere kant van het spectrum staan drukkerijen, de uitgevers en de telecombranche die dalende omzetten tonen.