Short Insight – China: groeivertraging zet door

door: Arjen van Dijkhuizen

  • Zoals verwacht, daalt groei China licht in tweede kwartaal, naar 6,7% j-o-j
  • Ook macrodata over juni bevestigen hervatting van geleidelijke groeivertraging
  • Invoergroei valt tegen in juni, maar blijft vooralsnog op redelijk hoog niveau
  • Uitvoergroei koelt slechts licht af, maar risico’s handelsoorlog nemen toe
180716-Short-Insight-China-NL-1.pdf (77 KB)
Download

1. Officiële BBP-groei neemt licht af in tweede kwartaal, tot 6,7% j-o-j

De groei van China is in het tweede kwartaal van dit jaar zoals verwacht licht afgenomen, tot 6,7% j-o-j. Daarmee blijft deze boven de officiële doelstelling van 6,5% voor dit jaar. De vertraging weerspiegelt het effect van het verkrap-pende beleid gericht op reductie van schuldopbouw in het financiële systeem (met name schaduwbankieren), en ook een afkoeling van de uitgaven aan infrastructuur. De groeibijdrage van de consumptie nam verder toe (naar bijna 80%), daarmee de structurele transformatie onderstrepend. Vanwege het gebrek aan volatiliteit in de officiële data kijken we ook naar alternatieve indicatoren, zoals de maandelijke groeiraming van Bloomberg. In juni liet deze een daling zien met 0,3%-punt, naar 6,7%. Dat was het laagste niveau sinds februari 2016 (hoewel dus in lijn met het laatste officiële groeicijfer). We verwachten dat de geleidelijke groeivertraging de komende kwartalen doorzet. Externe risico’s nemen toe nu het handelsconflict met de VS serieuzer wordt (zie ons Engelstalige rapport daarover van vorige week). We verwachten echter geen scherpe vertraging, omdat de autoriteiten bereid blijken om de scherpe kanten van het verkrappende beleid af te halen. We denken dat ze bereid blijven om meer te doen (waaronder het verhogen van overheidsuitgaven), mocht dat nodig blijken om een zachte landing te waarborgen.

2. Ook data over juni bevestigen hervatting geleidelijke vertraging

Ook de macrodata over juni bevestigen de hervatting van een geleidelijke groeivertraging. De groei van de industriële productie koelde sneller af dan verwacht, tot 6,0% j-o-j (mei: 6,8%). De daling van de investeringsgroei hield aan; deze bereikte in juni een nieuw dieptepunt van 6,0% j-o-j. Dat komt vooral door de aanhoudende afkoeling van overheidsinvesteringen (inclusief die in infrastructuur). Gelukkig doen de private investeringen het wat beter. Een ander positief signaal kwam van het herstel van de groei van de detailhandelsverkopen, tot 9,0% j-o-j (de terugval in mei tot 8,5% kwam deels door tijdelijke factoren). Eerder deze maand wezen de inkoopmanagersindices ook al op een afkoeling in de verwerkende industrie, hoewel het beeld voor de diensten-sector een stuk gunstiger bleef. Uiteraard leidt de escalatie van het handels- en investerings-conflict met de VS tot tegenwind. Al met al denken we dat de macrodata over juni het beeld bevestigen dat de geleidelijke groeivertraging doorzet, waarbij risico’s op het externe vlak zijn toegenomen.

3. Invoergroei valt tegen in juni, maar blijft vooralsnog redelijk hoog

De Chinese uitvoergroei (in dollarwaardes) versnelde in 2017 sterk tot gemiddeld 16%, deels geholpen door sterke basiseffecten na een zwak 2016. De algehele marktverwachting, inclusief die van ons, was dat de uitvoergroei in 2018 zou afzwakken, mede vanwege basiseffecten. In de eerste helft van dit jaar bleef de invoergroei echter opvallend sterk (circa 20% j-o-j), gestimuleerd door solide binnenlandse en buitenlandse bestedingen. De laatste tijd zijn er echter wat meer signalen dat de binnenlandse vraag licht afkoelt, ten gevolge van het verkrappende beleid van de autoriteiten en een groeivertraging van uitgaven aan infrastructuur. Dat weerspiegelde zich ook in het feit dat de invoergroei in juni een stuk lager uitkwam (14,1% j-o-j t.o.v. 26% in mei), daarmee ook duidelijk achterblijvend bij de marktverwachting. Indien we een onderscheid maken naar land/regio van oorsprong, zien we dat de invoergroei uit de EU/Duitsland in juni negatief was en die uit de VS verder afkoelde. Ook wat de invoer van grondstoffen betreft zagen we in juni een afkoeling van de groei van invoervolumes. Toch blijft de invoergroei vooralsnog op een behoorlijk niveau, duidelijk boven de nominale BBP-groei. Wel verwachten we een verdere afkoeling in de tweede helft van dit jaar, nu de economische groei geleidelijk vertraagt en het handelsconflict met de VS verergert.

4. Uitvoergroei koelt licht af, maar risico’s handelsoorlog nemen toe

De groei van de uitvoer (in dollarwaardes) op jaarbasis daalde in juni licht tot 11,3% j-o-j (mei: 12,6%), maar bleef solide en kwam hoger uit dan verwacht. Dat weerspiegelt een sterke externe vraag, die een brede basis heeft. Ondanks de toegenomen handelsfricties, versnelde de uitvoergroei naar de VS tot 12,6% j-o-j. Dat komt niet alleen door de krachtige groei in de VS, maar mogelijk ook doordat Amerikaanse importeurs hun bestellingen naar voren haalden om zo de per begin juli afgekondigde invoertarieven van 25% te kunnen ontlopen. De uitvoer naar ASEAN en de EU versnelde ook, maar die naar Japan koelde juist af. In de eerste helft van dit jaar bedroeg de uitvoergroei gemiddeld 13% j-o-j, duidelijk hoger dan het gemiddelde voor 2017 van 8%. We verwachten dat ook de uitvoergroei in de tweede helft van dit jaar gaat afzwakken. Dat komt door de escalatie van het handelsconflict met de VS, maar ook door basis-effecten. Dat de externe omgeving minder gunstig wordt blijkt ook uit de daling van de PMI-uitvoerindices. Voor zowel Caixin als NBS zijn deze indicatoren gedaald tot beneden het neutrale niveau van 50. Die van Caixin bereikte zelfs een tweejaars dieptepunt van 48,8.