Eerste hulp bij zelfredzaamheid in de zorg

door: Anja van Balen , Selma van der Graaf

Over 2 jaar moet elke Nederlander zijn medisch dossier digitaal kunnen inzien, vindt de regering. De patiënt kan zichzelf hierdoor beter redden, zorg wordt sneller en beter en er kan 2 miljard euro aan kosten binnen de zorgsector bespaard worden.

Eerste hulp bij Zelfredzaamheid (2 MB)
Download

Mensen leven langer en de bevolking groeit. Waar in 2017 18% van de bevolking 65 jaar of ouder is (3,2 miljoen), is de verwachting dat dit in 2040 26% van de bevolking zal zijn (4,8 miljoen).
Naarmate mensen ouder worden, nemen ongemakken en chronische ziektes en daarmee kosten van de zorg snel toe. Doorgaan op gelijke voet betekent een gelijke groei van de zorgkosten, maar dat is onbetaalbaar. Daarom is in de zorgakkoorden van de ziekenhuizen afgesproken dat de kosten van de zorg in de ziekenhuizen de komende 2 jaar met minder dan 1% mogen toenemen, en vanaf 2022 zelfs gelijk moeten blijven.
Om aan meer mensen de zorg tegen dezelfde kosten te kunnen blijven verlenen, moeten de kosten in ziekenhuizen dalen. Alleen efficiënter werken is onvoldoende: een deel van de activiteiten waar het ziekenhuis nu nog voor betaald krijgt, moet over vijf jaar verdwenen zijn uit het ziekenhuis. Ziekenhuizen moeten hun manier van zorg verlenen anders gaan indelen.

Digitalisering biedt hierin een uitkomst. Patiënten kunnen met online tools inzicht krijgen en contact houden met hun zorgverleners. Zo kunnen zij zelfstandiger met hun aandoening leven. Niet alleen levert dit ziekenhuizen een kostenbesparing van 2 miljard euro op, maar ziekenhuizen vergroten daarmee ook de zelfredzaamheid van patiënten. Patiënten krijgen meer inzicht in hun medische gegevens en de mogelijkheid met hun zorgverleners online te communiceren. Het bieden van inzicht in de medische gegevens is daarbij vanaf 2020 zelfs verplicht. Op het moment heeft echter minder dan de helft van de ziekenhuizen een online patiëntportaal. Terwijl dit de sleutel is naar een betere beheersing van de exploderende zorgkosten.

Apps komen wel op, maar data delen staat nog in de kinderschoenen. De tijd dringt. Wat kunnen ziekenhuizen doen om te digitaliseren en welke partijen kunnen hen daarbij helpen? Hoe vergroten ziekenhuizen de zelfredzaamheid van hun patiënt?

ABN AMRO zocht uit welke zes stappen ziekenhuizen (en andere zorginstellingen) moeten zetten om te digitaliseren en daarmee de zelfredzaamheid van patiënten te vergroten.

 

 

Meer lezen over Spotlight Healthcare, klik hier.