Metals Insights – Neerwaartse prijsdruk voor zink in verschiet

door: Casper Burgering

De prijs van zink liet sinds de start van 2018 een opgaande lijn zien, maar verloor flink terrein vanaf begin maart. Uiteindelijk was het verlies in prijs in het eerste kwartaal 2%. Daarna zette de neergaande lijn zich door, met de nodige volatiliteit. Eind mei kreeg de zinkprijs echter weer een impuls. De lichte daling van de dollar en een verbetering van Chinese macro-cijfers veroorzaakte een positievere stemming onder investeerders. Voorzichtigheid blijft echter geboden in deze markt.

Metals-Insights-Zink_20180614.pdf (109 KB)
Download

Ondanks de opleving van de zinkprijs sinds eind mei moeten we niet al te optimistisch worden over de marktcondities. In het tweede kwartaal van 2018 schoot de productie van geraffineerd zink nog tekort aan de vraag. Het tekort liep in het tweede kwartaal op tot 4,3% van de totale consumptie. Dat zorgde ervoor dat de neerwaartse prijsdruk binnen de perken bleef. In de rest van 2018 neemt het tekort echter af. In het vierde kwartaal van 2018 daalt het tekort naar 0,4% van consumptie. Deze verwachting wordt gevoed vanuit de gedachte dat meer zinkertsen richting het einde van het jaar op de markt zullen komen. Daarmee zal de mondiale productie van geraffineerd zink verder toenemen.

Hoe komt het dat de mijnproductie zo sterk toeneemt? Doordat de zinkprijs in 2015 en 2016 relatief laag was, werden sommige mijnprojecten in die periode gedwongen om hun activiteiten te staken omdat de winstgevend afnam. Daarnaast sloot Glencore eind 2016 een paar grote mijnen met te hoog opgelopen productiekosten. Dit had tot gevolg dat in 2017 de zinkprijs weer steeg doordat de tekorten sterker opliepen. De hoge prijs van dat moment was voor veel mijnbouwers een incentive om oude, zogenoemde ‘mothballed’ projecten weer op te starten of te investeren in nieuwe, zogenoemde ‘greenfield’ projecten.

Met het vooruitzicht van meer toevoer van ertsen neemt de druk op de zinkprijs toe. Meer ertsen betekent namelijk een hogere productie van geraffineerd zink ten opzichte van de vraag. Welke zinksmelter wil immers niet profiteren van de relatief hoge prijzen van dit moment? De hogere productie zal gedurende de tweede helft van dit jaar langzaam maar gestaag op de markt komen.

De afname van de zinkprijs sinds maart, komt ook doordat de beschikbaarheid van zink is verbeterd. De voorraden in de LME opslaghuizen zijn hoog en deze zijn sinds begin april sterk opgelopen. In totaal is er over de afgelopen drie maanden wereldwijd ruim 35.000 ton toegevoegd aan de LME opslaghuizen en dat is een toename van 16,7%. De scherpe toenames in de LME voorraden hebben een relatie met de aflopende warrants en de heruitgifte daarvan in die periode. Daardoor stromen er meer volumes naar LME opslaghuizen en neemt de beschikbaarheid van zink toe. Als gevolg van deze bewegingen in de voorraden zwakt de zinkprijs af. Begin maart werd er vooral meer voorraad aangeboden in de LME opslaghuizen in New Orleans en eind april was dit het geval in Antwerpen.

Tot dusver heeft de extra toevoer van ertsen vanuit de mijnsector nog niet direct tot gevolg gehad dat het aanbod van geraffineerd zink ook sterker toeneemt. Dat effect verwachten wij gedurende de tweede helft van het jaar en ook in 2019. Per saldo zal dit jaar de vraag naar zink nog de geproduceerde hoeveelheid overstijgen. De opwaartse prijsdruk die daarvan hoort uit te gaan verdampt echter, aangezien de beschikbaarheid van zink in de rest van 2018 goed blijft. In 2019 zal de aanvoer van ertsen sterker toenemen en gaan wij ervan uit de zinkprijs verder zal dalen, hoewel het tempo laag zal zijn.