Metalen gebaat bij elektrificatie vervoer

door: Casper Burgering

Langzaam rijdt de elektrische auto onze levens in. De penetratiegraad van de elektrische auto neemt gestaag maar bijna stapvoets toe: van 2% van het mondiale wagenpark in 2020 naar 30% in 2030 volgens CRU, een onderzoeksbureau naar metalen. Met de groei van de vraag naar elektrische auto’s neemt ook de vraag naar metalen toe. Tot nu toe zijn het vooral de zogenoemde minor metals – zoals lithium, kobalt en vanadium – die veel aandacht krijgen bij de productie van de elektrische auto. Maar ook de basismetalen – zoals aluminium, koper en nikkel – treden in het voetlicht.

Aluminium – voor een lager gewicht

Vanwege de unieke eigenschap dat het relatief licht is – en dus de massa van het voertuig verkleint – is aluminium een veelgebruikt metaal voor fabrikanten van elektrische auto’s. Uit onderzoek van het International Council of Metals & Mining (ICMM) blijkt dat, wanneer je de traditionele stalen componenten van een auto vervangt door aluminium, het totale gewicht van een auto kan afnemen met zo’n 50%. En als je dan vervolgens bedenkt dat een afname van 10% van het totale gewicht van een auto een reductie van het energieverbruik van 6-8% kan betekenen, dan is de efficiencywinst enorm.

Koper – voor de geleiding van elektriciteit

Een gemiddelde conventionele auto bevat 20-25 kilogram aan koper, terwijl in de gemiddelde elektrische auto 75-80 kilogram aan koper is verwerkt. De groeipotentie is dus groot en de opkomst van de elektrische auto kan voor een supply crunch in koper zorgen. Maar ook dit is een verhaal voor de langere termijn. Volgens CRU bedraagt de vraag van elektrische autofabrikanten dit jaar maar rond de 1,5% van de geraffineerde koperconsumptie. Over vijf jaar is het waarschijnlijk niet meer dan 3%.

Nikkel – voor de batterijtechniek

Nikkel eist op dit moment een hoofdrol op in de waardeketen van de elektrische auto, met zijn prominente rol in de batterijtechniek. Nikkel is een bijna onmisbaar onderdeel van de batterij van de elektrische auto. Maar ondanks deze relevantie worden autofabrieken het komende decennium niet de belangrijkste afnemer van nikkel. Die rol blijft voorbehouden aan de roestvaststaalsector.

Metaalmarkten hebben dus weer een groeiverhaal. De eerste jaren van het millennium was dat verhaal vooral gekoppeld aan China en de sterke groei van de vraag naar metalen vanuit dit land. Het aandeel van China in de vraag naar basismetalen steeg van gemiddeld 12% in 2000 naar 51% in 2017. Nu de economische groei van China afzwakt, werd aanvankelijk gedacht dat de groei van de vraag naar metalen vanuit China ook geleidelijk zou afnemen. Maar dat beeld verandert.

Bij de verkoop en productie van de elektrische auto heeft China weer een leidende rol. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) is de penetratiegraad van de elektrische auto in het totale Chinese autopark met 1,5% nog relatief laag, zeker in vergelijking met Noorwegen (29%, de hoogste penetratiegraad ter wereld) en Nederland (met 6,4% de op één na hoogste). Maar de productie- en de verkoopaantallen in China zijn in absolute termen enorm en ze groeien de komende jaren sterk. Dat geeft de vraag naar metalen op termijn een impuls. De elektrificatie van het vervoer is dus een welkom vooruitzicht voor metaalinvesteerders. Een lichtpuntje aan de horizon, maar die horizon is nog erg ver weg.

Deze column staat ook in het vakblad Vraag & Aanbod