Metal Insights – aanbodkrapte houdt koperprijs hoog

door: Casper Burgering

Stakingen in Chili, een kapitaalinjectie in China en een verbetering van het sentiment over het economisch klimaat. Het zijn de ingrediënten voor de recente vlucht in de koperprijs. De hoofdrol wordt opgeëist door Chili. Elk jaar weer zorgen stakingen in de grootste kopermijn ter wereld – de Escondidamijn – voor de nodige volatiliteit in de koperprijs. Blijft de koperprijs hoog of is dit slechts een tijdelijke reactie?

Metals-insights-Koper_20180612.pdf (105 KB)
Download

Tot en met maart 2018 liet de koperprijs in een dalende trend zien en verloor ruim 7%. Daarna verbeterde de situatie langzaam maar gestaag. Van 1 april tot en met 31 mei nam de prijs met 2,5% toe, maar nog steeds stond de prijs op dat moment onder zijn niveau van 1 januari. Dat veranderde in juni. De prijs steeg in de afgelopen week met 6%. Dat is een flinke acceleratie en de prijs bereikte meteen een 2018-recordhoogte. De volatiliteit steeg van 4% naar 6%. De redenen voor deze prijsspurt zijn divers.

Chili heeft een aandeel van 27% in de mondiale mijnproductie van kopererts en ook nog eens 22% van alle geïdentificeerde koperertsreserves in de wereld. Met dat soort cijfers is het niet vreemd dat investeerders direct posities innemen zodra er stakingen plaatsvinden in de Escondida kopermijn. Zij maken zich vooral zorgen over het toekomstige aanbod van ertsen en indirect over het aanbod van geraffineerd koper. De ontwikkelingen in Chili hebben de lont voor een verdere toename in de koperprijs aangestoken, zo lijkt het. Maar de vraag is nu hoe lang de stakingen gaan duren. Mochten de onderhandelende partijen snel tot een akkoord komen, dan neemt de onrust onder investeerders – en dus de prijs – ook af. Zodra echter de stakingen langer aanhouden, dan zal de prijs verder doorstijgen.

Niet alleen de stakingen in Chili bracht de koperprijs naar een hoger niveau. De People’s Bank of China (PBOC) injecteerde op 6 juni 463 miljard yuan op de financiële markt en liet de rentetarieven ongewijzigd. Daar profiteert ook de koperprijs van aangezien daarmee de liquiditeit in de kopermarkt toeneemt en er meer financiële deals kunnen plaatsvinden.

Tot slot is het sentiment onder investeerders in de kopermarkt recentelijk sterk verbeterd. De LME voorraden nemen weer af en dat duidt op een aantrekkende mondiale vraag. De vraag naar koper is echter momenteel in China nog relatief zwak. Weliswaar daalt het aantal onverkochte woningen, maar de bouwactiviteit is nog niet goed herstelt. Ook de investeringen in vastgoed en in het elektriciteitsnetwerk stellen nog teleur. Aan de andere kant zet de groei van de vraag naar koper vanuit de transportmiddelenindustrie door, aangezien de bedrijfsactiviteit en de autoverkopen in China op peil blijven. De consumenten in China houden vertrouwen in de economie en dat komt terug in de groei van de particuliere bestedingen. Niet alleen nemen de autoverkopen verkopen toe, maar ook de verkopen van andere duurzame consumentengoederen.

Aanbodkrapte biedt steun voor koperprijs

De koperprijs heeft een moeizaam eerste halfjaar achter de rug. Als enige van de basismetalen stond de prijs tot en met mei onder druk. In het begin van juni keerde het tij en neemt sindsdien de prijs weer toe. De toename is echter vooral toe te schrijven aan de stakingen in Chili en die zijn – zoals altijd – tijdelijk van aard. Zodra een overeenkomst is bereikt – of zelfs in zicht is – zal de interesse van investeerders en daarmee de prijsvolatiliteit weer afnemen.

Wij gaan ervan uit dat de condities in de kopermarkt goed blijven. In de tweede helft van 2018 wordt een tekort aan koper verwacht. Dit tekort zal oplopen van 1,2% van consumptie in het tweede kwartaal tot 2,7% in het vierde kwartaal van dit jaar. De verder aantrekkende mondiale economische activiteit en de groei van de wereldhandel bieden ook een goede basis. Vanuit de trend in de dollar tot aan het einde van 2018 kunnen we enig tegenwicht verwachten op de koperprijs. Vanaf zijn huidige niveau – dat is USD 1,17 – zal de dollar verder versterken naar USD 1,15 eindejaars. Dat maakt koper – en ook andere basismetalen – in tegenvaluta duurder en daarmee zal de vraag iets afzwakken. En hoewel de eindvraag naar koper in China nog beneden peil is, denken wij dat de vraag naar koper ook in China gedurende de tweede helft van 2018 zal aantrekken. Per saldo verwacht ABN AMRO – met deze aanhoudende marktcondities en het relatief goede sentiment in de markt – dat de koperprijs in het derde en vierde kwartaal vanaf zijn huidige niveau verder zal stijgen, hoewel het tempo van de toename laag zal blijven.