Kengetallen accountancy 2018: Nieuw circulair instrumentarium nodig voor accountants

door: Han Mesters

Traditiegetrouw brengen we elk jaar een benchmarkstudie uit over de accountancy in samenwerking met Full Finance en Novak. De lancering van het rapport wordt ook dit jaar weer gekoppeld aan een event.

In het rapport eveneens uitgebreide aandacht voor kengetallen in de volgende categorieën:

  • stresstest
  • solvabiliteit
  • liquiditeit en omloopsnelheid
  • rentabiliteit
  • personeel
  • eigenaren
  • kosten
  • klanten

Van business case naar value case

Inmiddels verandert het ‘Umfeld’ van bedrijven, dus ook voor accountants. Er wordt meer gevraagd van bedrijven dan alleen maar winst maken. De internationale beleggingswereld loopt hierin voorop. Zo werden de CEO’s van grote bedrijven onlangs opgeschrikt door een brief van de grootste belegger ter wereld: Blackrock. In de brief legt CEO Larry Fink van Blackrock uit waarom ESG (Environmental, social and corporate governance) gebaseerde beleggingen steeds belangrijker worden. In de brief is hij duidelijk over de maatschappelijke verantwoordelijkheid die bedrijven hebben: ‘Companies must ask themselves: What role do we play in the community? How are we managing our impact on the environment? Are we working to create a diverse workforce? Are we adapting to technological change? Are we providing the retraining and opportunities that our employees and our business will need to adjust to an increasingly automated world?’.
Ook zingeving (Purpose) wordt zwaar aangezet in de brief: ‘Without a sense of purpose, no company, either public or private, can achieve its full potential. It will ultimately lose the license to operate from key stakeholders. It will succumb to short-term pressures to distribute earnings, and, in the process, sacrifice investments in employee development, innovation, and capital expenditures that are necessary for long-term growth’.

18.060.114-Brochure-Kengetallen-Accountancy-2018-5-m.pdf (5 MB)
Download