FX Weekly – Steunniveau houdt nog stand

door: Georgette Boele

  • Er was voldoende aanleiding voor een daling van EUR/USD tot onder 1,15 maar het steunniveau is niet doorbroken
  • We verwachten meer zwakte van EUR/USD in het derde kwartaal…
  • …maar een daling onder dit steunniveau op korte termijn telt zwaar
  • Angst voor handelsoorlog heeft veel negatieve effecten op valutamarkten
  • Zolang deze angst leeft, zullen de bewegingen doorgaan
180629-FX-Weekly.pdf (53 KB)
Download

Belangrijk steun in EUR/USD ligt er nog

EUR/USD is nu drie keer onder 1,1550 gedaald. De eerste twee keer daalde de koers tot 1,1510 en gisterenochtend werd 1,1527 genoteerd. Het is duidelijk dat er twijfel bestaat onder beleggers of EUR/USD onder 1,15 zal zakken. Er was deze week voldoende aanleiding voor beleggers om de euro te verkopen. Het commentaar van ECB-beleidsfunctionarissen wekte de indruk dat de ECB mogelijk pas na september 2019 de rente zal verhogen. Dit heeft ertoe geleid dat wij onze rentevoorspellingen hebben aangepast. We verwachten nu dat de ECB pas in december 2019 over zal gaan tot een eerste renteverhoging. Daarnaast verwachten we nu meer stress op de Italiaanse obligatiemarkt later dit jaar. Beleggers lijken ook in deze richting te denken. Toch is de euro amper verzwakt.

Mocht er meer negatief euro-nieuws komen terwijl de euro nauwelijks verzwakt, dan is dit een signaal dat EUR/USD een bodem heeft bereikt rond 1,15. De speculatieve net-long euro posities op de futures markt zijn inmiddels flink afgenomen. Dit komt doordat beleggers die al euro’s gekocht hadden een deel hiervan van de hand hebben gedaan. Daar komt bij dat een aantal beleggers geen heil meer ziet in de euro en zelfs euro’s verkocht heeft in de verwachting deze op een lager niveau terug te kopen. De daling van long euro posities en de stijging van short euro posities hebben geresulteerd in een scherpe daling in de net-long euro posities. Hierdoor zijn deze net-long euro posities niet langer te groot. Gelet op deze speculatieve posities op de futures markt is de kans op een scherpe daling van EUR/USD vanaf het huidige niveau afgenomen. Vooralsnog verwachten we dat EUR/USD in het derde kwartaal zal dalen naar 1,10. Maar dan moet het niveau van 1,15 wel op korte termijn worden gepasseerd. Mocht dit niet het geval zijn dan zou EUR/USD binnen een week zo weer op 1,18 kunnen staan.

Negatieve invloed van angst voor een handelsoorlog

De toenemende angst voor een handelsoorlog tussen de VS en China (sinds half juni) heeft verschillende effecten gehad op de valutamarkten. Ten eerste zijn valuta’s van landen die afhankelijk zijn van de wereldhandel verzwakt.

Ten tweede is de Chinese yuan aanzienlijk gedaald ten opzichte van de dollar (-3.5% sinds half juni). Het kan zijn dat Chinese autoriteiten bewust de yuan hebben laten verzwakken om dit mee te nemen in de onderhandelingen met de VS. Daarnaast hebben beleggers waarschijnlijk de yuan ook wat gemeden. Wat de reden ook is, een scherpe daling van de yuan zorgt voor extra nervositeit op de valutamarkten. Hierdoor zijn beleggers in het algemeen voorzichtig met valuta’s van opkomende markten.

Ten derde lijkt het dat beleggers hun verwachtingen over de vraag naar grondstoffen ook naar beneden hebben bijgesteld. Vooral de prijzen van metalen staan op dit moment onder zware druk. Deze ontwikkeling is ook negatief voor valuta’s van grondstofexporterende landen.

Tot slot is door de angst voor een handelsoorlog het sentiment op de financiële markten verslechterd en dit is ook negatief voor valuta’s van opkomende landen en cyclische valuta’s.

Er heerst nu dus een negatief sentiment ten aanzien van valuta’s die afhankelijk zijn van wereldhandel en wereldeconomie (bijvoorbeeld de Chinese yuan, Singaporese dollar, Koreaanse won, Zweedse kroon en de Poolse zloty) en van valuta’s van grondstofexporterende landen (bijvoorbeeld de Australische dollar, Nieuw-Zeelandse dollar, Braziliaanse real en Zuid-Afrikaanse rand). Zolang deze angst voor een handelsoorlog heerst, zullen deze valuta’s waarschijnlijk verder verzwakken.