Extra plancapaciteit jaagt woningbouw niet aan

door: Madeline Buijs

Vorige week is de Nationale Woonagenda ondertekend door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Daarin zijn verschillende maatregelen opgenomen om de woningmarkt vlot te trekken. De meest in het oog springende is het aanjagen van de nieuwbouw van woningen. Tot 2025 komen er 75.000 nieuwe woningen per jaar bij om de tekorten op de woningmarkt aan te pakken.

Dit is een mooi én noodzakelijk streven. De vraag is echter of het vergroten van de plancapaciteit de oplossing is. Die plancapaciteit lijkt er in ieder geval niet te zijn bij de bouwers van deze nieuwe huizen; zo blijkt uit de afgegeven vergunningen. Was er in 2017 nog een stijging van 23,1% te zien in het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwe woningen; in het eerste kwartaal van 2018 daalde het aantal afgegeven vergunningen met 3,3% op jaarbasis. Een duidelijke kentering. Want de vraag naar nieuwe woningen is nog steeds zeer groot waardoor het logischer zou zijn dat het aantal afgegeven vergunningen flink toeneemt. Dit is nog wel het geval bij het aantal afgegeven vergunningen voor renovaties van woningen. Die steeg in 2017 met 18,3% en in het eerste kwartaal van 2018 met 11% op jaarbasis.

Het probleem ligt vooral bij de grotere bouwers die de nieuwbouwprojecten uitvoeren en niet bij de gemeentes die de vergunningen moeten goedkeuren. De grotere bouwbedrijven hebben te maken met capaciteitsproblemen en sterk toenemende bouwkosten. Extra plancapaciteit lost dan niets op.

In plaats daarvan kan beter gekeken worden naar het indammen van de kostenstijgingen voor bouwers. Dit zou er namelijk toe kunnen leiden dat een aantal stilgelegde bouwprojecten vanwege te hoge kosten wel doorgang kunnen vinden. Te beginnen met de grondprijs. Steeg de grondprijs in  nog heel licht met 0,4%. In de eerste vier maanden van 2018 steeg de grondprijs al weer met 1,6% op jaarbasis. Met het beteugelen van de grondprijsstijging kan veel meer worden bereikt.

Deze column verscheen eerder in Cobouw op 31 mei 2018