Zwakte ligt op de loer voor grondstoffenmarkten

door: Georgette Boele , Hans van Cleef , Casper Burgering , Nadia Menkveld

Samenvatting: 

In vergelijking met een jaar geleden staat de CRB-index 6,5% hoger. Dit is de hoogste stand in 2,5 jaar. Vooral de sterke stijging van de prijzen van olie, graan en andere agri-grondstoffen hebben tot de hogere CRB-index geleid.

De stijging van de olieprijs werd veroorzaakt doordat de Verenigde Staten éénzijdig het nucleaire akkoord met Iran opzegde. De olieprijs steeg naar USD 80 per barrel.

Droog weer in Canada, de Verenigde Staten en Rusland leidt tot zorgen over de tarwe-oogsten dit jaar. Ook is het areaal tarwe gedaald. Opgeteld leidt dit tot de verwachting dat de prijs van tarwe zal stijgen.

De  stijging van de US dollar en de hogere rente op Amerikaanse staatsobligaties hebben gezorgd voor een daling van de goud- en zilverprijzen. Deze ontwikkeling had een drukkend effect op de stijging van de CRB index.

Op de korte termijn verwachten wij een lagere CRB-index als gevolg van lagere olieprijzen en zwakker edelmetaal.

Monthly-Commodity-Update-May-2018-1.pdf (555 KB)
Download