Zet de deur open!

door: Bart Banning


Een paar weken geleden was de jaarlijkse Hannover Messe, de grootste beurs ter wereld op het gebied van industriële technologie. Mijn collega’s David Kemps, verantwoordelijk voor de sector Industrie, en Steven Peters, idem voor Technologie, waren er bij. Ze voelden zich als kleine kinderen in een snoepwinkel. Via whatsapp ontvingen we de mooiste plaatjes van al de nieuwe producten die zij tegenkwamen. Het is natuurlijk ook een fantastische plek om kennis te nemen van de toekomstvisie van bedrijven als Siemens, Bosch, IBM, maar ook Hollands glorie VDL.

Bijzonder was dat de CeMAT tegelijkertijd op dezelfde beursvloer plaatsvond. Met een duidelijk doel: “Logistics 4.0 meets Industry 4.0”. Van smart factories en cobots tot digital automated logistics. Twee werelden kwamen hier letterlijk dichter bij elkaar. En terecht, want technologie is verantwoordelijk voor een ongelooflijk hoge innovatiesnelheid. Geen vergezichten maar een realistische blik op de nieuwe wereld die binnen afzienbare tijd werkelijkheid wordt. Zeker ook noodzakelijk voor de logistieke sector.

Er is geen keuze.
De logistieke sector wordt dit nieuwe tijdperk ingezogen. Nog niet iedereen is hiervan doordrongen. Ik zou tegen hen willen zeggen: we zitten al middenin de definitieve kanteling naar digitalisering en technologie. En terecht, want de uitdagingen op het gebied van Co2 uitstoot, duurzaamheid en het vormgeven van een nieuwe circulaire economie zijn groot. Digitalisering en het gebruik van nieuwe technologie gaan ons helpen. De oplossingen, ook voor logistiek, komen in toenemende mate uit innovaties die andere sectoren bieden.
En zeker, de ‘oude’ assets (containers, trucks) blijven nodig. Maar de informatie die we om deze assets heen kunnen verzamelen zetten het nieuwe tijdperk in gang. Sensortechnologie en blockchain zijn twee voorbeelden van innovaties die sturend gaan worden voor processen; met informatie als fundament. Hoe snel innovaties van de grond komen bewijst het nieuws van de laatste twee weken. Ik noem de app Pronto van het Havenbedrijf Rotterdam die tijdens het havencongres is gepresenteerd. En de blockchain die op initiatief van Koopman Logistics is ontwikkeld samen met Pon Automotive en IBM. Echt cool! Of de robot T Sort, en de voicetechnologie die door XPO wordt ingezet. De hamvraag is: hoe volgt u deze ontwikkelingen, en hoe bepaalt u welke innovatie wanneer bepalend is voor het succes van uw bedrijf?

De praktijk blijkt weerbarstig.
Een kritische noot is gegeven door een recent onderzoek van DHL. Conclusie: we laten nog erg veel kansen onbenut. Samenwerking is hard nodig om de potentie die de nieuwe economie biedt te kunnen benutten. De combinatie van de Hannover Messe en CeMAT is in deze context dus ook niet verrassend.

Dichterbij huis zijn er initiatieven om de samenwerking te bevorderen. Op het terrein van de KMA in Breda, vond afgelopen donderdag de kick-off van de Logistics Community Brabant plaats. Het LCB is een kenniscentrum van onder meer TU/e, Tilburg University en NHTV. Kennis en onderzoekscapaciteit worden gekoppeld aan de behoefte van het Brabantse logistieke bedrijfsleven. Dit moet een impuls geven aan de slagkracht op het gebied van logistieke innovatie. Of het nu LCB, of een initiatief als Port XL betreft, persoonlijk geloof ik in de kracht van dit soort ‘connected platforms’.

Vanuit het ABN AMRO team Transport en Logistiek geven wij deze periode speciale aandacht aan “de impact van innovatie op uw bedrijf”. Onlangs hebben we een publicatie uitgebracht waarin we een aantal bedrijven hebben gevraagd naar de kans dat een zestal innovaties worden ingezet en de impact hiervan op de sector. Ook plaatsen wij een tweetal interviews over de thema’s Blockchain en Business Intelligence.
Voor ons staat één ding vast. Innovatie is bepalend voor de logistiek van de toekomst. Dit komt er niet aan, die is al in volle gang. Ik zou de deur openzetten

NB deze column is onlangs geplaatst in Nieuwsblad Transport