Visie op rente en euro – Geen nieuws van het ECB-front

door: Nico Klene

Visie op Europese rente en euro ongewijzigd

  • De ECB zal haar beleid langzaam minder ruim maken
  • De korte rente blijft ook in 2019 nog negatief
  • De lange rente loopt geleidelijk op
  • De euro wordt pas in 2019 weer wat sterker
2018-05-visie.pdf (176 KB)
Download

ECB laat nog niet in haar kaarten kijken …

De persconferentie van de ECB van eind april heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd. De Bank blijft positief over de economische vooruitzichten en gaat er nog steeds van uit dat de inflatie richting de streefwaarde gaat (krap 2%). Wel merkte ECB-president Draghi op dat de recente daling van sommige economische indicatoren ‘onverwacht’ was. Overigens wees hij op enkele tijdelijke factoren die de daling kunnen verklaren.

De combinatie van nog altijd gematigde inflatie en meer onzekerheid over de economische vooruitzichten maakt het waarschijnlijker dat de ECB haar beleid slechts heel langzaam minder ruim zal laten worden.

… maar mogelijk in juli meer duidelijkheid

We denken dat Draghi in juli meer duidelijkheid zal verschaffen over het beleid. Wij gaan ervan uit dat de ECB haar opkoopprogramma van obligaties na september in twee stappen van drie maanden zal terugbrengen naar nul. Dan zitten we in april 2019.

Een eerste renteverhoging – van 10 basispunten – voorzien we pas in september 2019. In december kan een tweede verhoging volgen.

Gevolg zal zijn dat de één- en driemaands-Euriborrentes in 2019 nog negatief blijven. Wel zullen ze in de loop van het jaar wat oplopen.

Lange rente omhoog

De lange rente is in april wat gestegen. De rente in de eurozone bewoog in het kielzog van de Amerikaanse rente. Overigens blijft de stijging in Duitsland en Nederland wel wat achter bij die in de VS, waardoor het renteverschil met de VS oploopt.

De lange rente is weer opgelopen doordat het risico van een handelsoorlog of een conflict rond Noord-Korea weer wat is afgenomen. Wat bovendien in de VS een rol speelt, zijn de verwachting over het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank (de Fed). Gaandeweg is het tot de financiële markten doorgedrongen dat de Fed wat ‘agressiever’ is dan ze eerder hadden gedacht, en dat de beleidsrente waarschijnlijk elk kwartaal zal worden verhoogd. Dat kan de Amerikaanse lange rente ook iets hebben opgedreven.

Ook wij hebben enkele weken geleden onze verwachtingen ten aanzien van het rentebeleid in de VS herzien: we gaan er nu van uit dat de Fed de rente dit jaar nog drie maal (i.p.v. twee maal) gaat verhogen. De stijging van de tienjaarsrente in de VS zal in het tweede halfjaar wat hoger uitvallen.

In de eurozone zal de lange rente eveneens geleidelijk stijgen. Volgend jaar kan de rente verder oplopen onder invloed van het minder ruime beleid van de ECB.

Koers euro-dollar voorlopig rond USD 1,20

De euro is in de tweede helft van april iets zwakker geworden ten opzichte van de dollar. We denken dat de koers in de eerstkomende kwartalen in de buurt van USD 1,20 zal blijven schommelen, mede dankzij het grotere renteverschil tussen de VS en de eurozone.

Volgend jaar kan de euro weer wat sterker worden. Steeds meer marktpartijen gaan er dan namelijk rekening mee houden dat de renteverschillen met de VS zullen afnemen omdat ook de ECB de rente gaat verhogen.